Odabrano natjecanje: 28. Grand Prix Croatia


KLUB
 
TEŽINE / UZRASTI
 
 

Kumite - U 21 (ženski) +68

   
390
0
REBECCA MATTIS (KENKO)
353
4
EMA FELIĆ (JION)
 
 
353
0
EMA FELIĆ (JION)
1998
6
TARA ROPRET (SRBJNTM)
1716
0
SIMONA SIMOVSKA (TIGAR01)
1021
0
DINA LONCICH (ISRAEL)
 
 
1998
1
TARA ROPRET (SRBJNTM)
702
0
NINA JELŽOVÁ (SLOVKNT)
 
1675
5
LUCIJA LESJAK (MEĐIMUR)
390
0
REBECCA MATTIS (KENKO)
 
 
353
EMA FELIĆ (JION)
 
795
0
LUCIJA RUŽAJ (KKHZG)
951
3
ANASTASIIA PEREUDA (ODESSA)
 
 
323
MATEA - NOAH MEDIĆ (NERETV)
 
736
2
DOROTTYA PAP (UTE)
798
6
LINDA STASI (CUSTO)
 
 
84
AJDA AHLIN (KRANJ)
 
1021
0
DINA LONCICH (ISRAEL)
1998
1
TARA ROPRET (SRBJNTM)
 
 
 
 
1675
0
LUCIJA LESJAK (MEĐIMUR)
353
0
EMA FELIĆ (JION)
 
 
951
2
ANASTASIIA PEREUDA (ODESSA)
323
5
MATEA - NOAH MEDIĆ (NERETV)
 
 
 
 
798
4
LINDA STASI (CUSTO)
84
0
AJDA AHLIN (KRANJ)
 
1998
0
TARA ROPRET (SRBJNTM)
1675
1
LUCIJA LESJAK (MEĐIMUR)
 
 
 
 
 
 
 
 
323
2
MATEA - NOAH MEDIĆ (NERETV)
798
0
LINDA STASI (CUSTO)
 
1675
2
LUCIJA LESJAK (MEĐIMUR)
323
0
MATEA - NOAH MEDIĆ (NERETV)
 
   
951
ANASTASIIA PEREUDA (ODESSA)
 
 
798
3
LINDA STASI (CUSTO)
951
3
ANASTASIIA PEREUDA (ODESSA)
 
Osvajači medalja
1. LUCIJA LESJAK, Međimurje
2. MATEA - NOAH MEDIĆ, Neretva
3. TARA ROPRET, Karate Federation of Serbia
3. ANASTASIIA PEREUDA, TIGRENOK