Odabrano natjecanje: 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019.


BORILIŠTE
 
TEŽINE / UZRASTI
 
 

Kumite - Cicibani -24

   
120
0
BARTOL KOVAČEVIĆ (TIGAR)
79
0
ANDREI DOLIĆ (TIGAR)
 
 
79
0
ANDREI DOLIĆ (TIGAR)
88
0
DAVID DUŽIĆ (TIGAR)
263
0
ROKO ŽUPANOVIĆ (ŠI 1066)
120
0
BARTOL KOVAČEVIĆ (TIGAR)
 
 
79
ANDREI DOLIĆ (TIGAR)
 
287
MARK KARDAŠ (TIGAR)
 
 
88
DAVID DUŽIĆ (TIGAR)
 
85
0
MIHAEL ŠTAJCER (TIGAR)
362
0
FILIP STOJKOVIĆ (JASTREB)
 
 
47
FRAN CRNOLATAC (TIGAR)
 
75
TIN BANOVIĆ (TIGAR)
 
 
102
NATKO ĆUK CAVRIĆ (TIGAR)
 
263
0
ROKO ŽUPANOVIĆ (ŠI 1066)
79
0
ANDREI DOLIĆ (TIGAR)
 
 
 
 
287
0
MARK KARDAŠ (TIGAR)
88
0
DAVID DUŽIĆ (TIGAR)
 
 
362
0
FILIP STOJKOVIĆ (JASTREB)
47
0
FRAN CRNOLATAC (TIGAR)
 
 
 
 
75
0
TIN BANOVIĆ (TIGAR)
102
0
NATKO ĆUK CAVRIĆ (TIGAR)
 
263
0
ROKO ŽUPANOVIĆ (ŠI 1066)
88
0
DAVID DUŽIĆ (TIGAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
47
0
FRAN CRNOLATAC (TIGAR)
75
0
TIN BANOVIĆ (TIGAR)
 
263
0
ROKO ŽUPANOVIĆ (ŠI 1066)
47
0
FRAN CRNOLATAC (TIGAR)
 
   
362
FILIP STOJKOVIĆ (JASTREB)
 
 
75
0
TIN BANOVIĆ (TIGAR)
362
0
FILIP STOJKOVIĆ (JASTREB)
 
Osvajači medalja
1. ROKO ŽUPANOVIĆ, KARATE KLUB ŠIBENIK 1066
2. FRAN CRNOLATAC, Tigar Sisak
3. ANDREI DOLIĆ, Tigar Sisak
3. TIN BANOVIĆ, Tigar Sisak