Odabrano natjecanje: 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019.


BORILIŠTE
 
TEŽINE / UZRASTI
 
 

Kata - Ml. učenice (S)

   
163
0
NIKA MIKETIČ (ČRNO)
127
0
MELANI ĐUKIĆ (SAMOBOR)
440
0
MIA SABOL (GLOBUS)
127
0
MELANI ĐUKIĆ (SAMOBOR)
 
 
232
0
EMA ALŠIĆ (HRSOKOS)
163
0
NIKA MIKETIČ (ČRNO)
 
296
0
LEONA KNEŽEVIĆ (KKSISAK)
168
0
MAGDALENA BAŠIĆ (SAMOBOR)
 
 
423
0
KLARA TOMIĆ BABIĆ (KK KIK)
152
0
EMA KRAŠNA (ČRNO)
 
127
0
MELANI ĐUKIĆ (SAMOBOR)
232
0
EMA ALŠIĆ (HRSOKOS)
 
 
 
 
296
0
LEONA KNEŽEVIĆ (KKSISAK)
152
0
EMA KRAŠNA (ČRNO)
 
232
0
EMA ALŠIĆ (HRSOKOS)
296
0
LEONA KNEŽEVIĆ (KKSISAK)
 
   
152
0
EMA KRAŠNA (ČRNO)
168
0
MAGDALENA BAŠIĆ (SAMOBOR)
 
Osvajači medalja
1. EMA ALŠIĆ, Hrvatski sokol Osijek
2. LEONA KNEŽEVIĆ, KK SISAK
3. MELANI ĐUKIĆ, SAMOBOR
3. EMA KRAŠNA, ČRNOMELJ