Odabrano natjecanje: 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019.


BORILIŠTE
 
TEŽINE / UZRASTI
 
 

Kumite - Cicibani +24

   
77
0
DAVID KOVAČIĆ (TIGAR)
285
0
NIKO PERKOVIĆ (TIGAR)
77
0
DAVID KOVAČIĆ (TIGAR)
351
0
ŠIMUN HODAK (JASTREB)
 
 
285
NIKO PERKOVIĆ (TIGAR)
 
286
MATKO PLESIVČAK (TIGAR)
 
 
458
DORIJAN BLAŽENIĆ (TIGAR)
 
351
0
ŠIMUN HODAK (JASTREB)
285
0
NIKO PERKOVIĆ (TIGAR)
 
 
 
 
286
0
MATKO PLESIVČAK (TIGAR)
458
0
DORIJAN BLAŽENIĆ (TIGAR)
 
351
0
ŠIMUN HODAK (JASTREB)
286
0
MATKO PLESIVČAK (TIGAR)
 
   
458
DORIJAN BLAŽENIĆ (TIGAR)
 
Osvajači medalja
1. ŠIMUN HODAK, JASTREB
2. MATKO PLESIVČAK, Tigar Sisak
3. NIKO PERKOVIĆ, Tigar Sisak
3. DORIJAN BLAŽENIĆ, Tigar Sisak

Kumite - Cicibanke -26

   
81
0
LUCIJA FERČIĆ (TIGAR)
87
0
SARA KANJIR (TIGAR)
81
0
LUCIJA FERČIĆ (TIGAR)
181
0
VITA KAJTNA (STUDNT)
 
 
87
SARA KANJIR (TIGAR)
 
119
SARA STOJAKOVIĆ (TIGAR)
 
 
289
ELENA BULAT (TIGAR)
 
181
0
VITA KAJTNA (STUDNT)
87
0
SARA KANJIR (TIGAR)
 
 
 
 
119
0
SARA STOJAKOVIĆ (TIGAR)
289
0
ELENA BULAT (TIGAR)
 
181
0
VITA KAJTNA (STUDNT)
119
0
SARA STOJAKOVIĆ (TIGAR)
 
   
289
ELENA BULAT (TIGAR)
 
Osvajači medalja
1. SARA STOJAKOVIĆ, Tigar Sisak
2. VITA KAJTNA, STUDENT
3. LUCIJA FERČIĆ, Tigar Sisak
3. ELENA BULAT, Tigar Sisak

Kumite - Ml. učenici -26

281
0
LUKA PETAK (IVANEC)
264
0
ROKO ŽUPANOVIĆ (ŠI 1066)
 
 
388
ROKO PALAJSA (KA 1969)
 
281
0
LUKA PETAK (IVANEC)
388
0
ROKO PALAJSA (KA 1969)
 
Osvajači medalja
1. LUKA PETAK, IVANEC
2. ROKO PALAJSA, Karlovac 1969
3. ROKO ŽUPANOVIĆ, KARATE KLUB ŠIBENIK 1066
3. ----

Kumite - Ml. učenici -30

   
399
0
KARLO HABJANOVIC (KTC KŽ)
259
0
MARIN BARIŠIĆ (ŠI 1066)
259
0
MARIN BARIŠIĆ (ŠI 1066)
43
0
NOA BAIUTTI (TIGAR)
 
 
399
0
KARLO HABJANOVIC (KTC KŽ)
352
0
NIKOLA BIRAČ (0354451)
 
384
0
JAN CANJAR (KA 1969)
48
0
TIN GLAVINIĆ (TIGAR)
 
 
76
GABRIEL ŠIMEK (TIGAR)
 
259
0
MARIN BARIŠIĆ (ŠI 1066)
352
0
NIKOLA BIRAČ (0354451)
 
 
 
 
384
0
JAN CANJAR (KA 1969)
76
0
GABRIEL ŠIMEK (TIGAR)
 
352
0
NIKOLA BIRAČ (0354451)
384
0
JAN CANJAR (KA 1969)
 
   
76
0
GABRIEL ŠIMEK (TIGAR)
48
0
TIN GLAVINIĆ (TIGAR)
 
Osvajači medalja
1. NIKOLA BIRAČ, Slavonski Brod
2. JAN CANJAR, Karlovac 1969
3. KARLO HABJANOVIC, KK KTC KRIŽEVCI
3. GABRIEL ŠIMEK, Tigar Sisak

Kumite - Ml. učenici -38

363
0
VITALI IVAN STOJKOVIĆ (JASTREB)
80
0
LOVRO BOROJEVIĆ (TIGAR)
 
Osvajači medalja
1. VITALI IVAN STOJKOVIĆ, JASTREB
2. LOVRO BOROJEVIĆ, Tigar Sisak
3. ----
3. ----

Kumite - Ml. učenice -28

   
45
0
FANI GALA BAIUTTI (TIGAR)
169
0
NINA GOLUBIĆ (BRCKO)
169
0
NINA GOLUBIĆ (BRCKO)
180
0
VITA KAJTNA (STUDNT)
 
 
45
0
FANI GALA BAIUTTI (TIGAR)
201
0
DORA VALENTIĆ (KGB)
 
42
0
KARLA GOLOMBOŠ (TIGAR)
199
0
TINA OKOVIĆ (KGB)
 
 
84
ROZA JELČIĆ (TIGAR)
 
169
0
NINA GOLUBIĆ (BRCKO)
201
0
DORA VALENTIĆ (KGB)
 
 
 
 
199
0
TINA OKOVIĆ (KGB)
84
0
ROZA JELČIĆ (TIGAR)
 
201
0
DORA VALENTIĆ (KGB)
199
0
TINA OKOVIĆ (KGB)
 
   
84
0
ROZA JELČIĆ (TIGAR)
42
0
KARLA GOLOMBOŠ (TIGAR)
 
Osvajači medalja
1. TINA OKOVIĆ, Mladost
2. DORA VALENTIĆ, Mladost
3. FANI GALA BAIUTTI, Tigar Sisak
3. ROZA JELČIĆ, Tigar Sisak

Kumite - Ml. učenice -36

255
0
MARE MILETA (ŠI 1066)
50
0
PAULA KOVAČEVIĆ (TIGAR)
 
 
378
LUCIJA LAUŠ (DURDEVA)
 
255
0
MARE MILETA (ŠI 1066)
378
0
LUCIJA LAUŠ (DURDEVA)
 
Osvajači medalja
1. MARE MILETA, KARATE KLUB ŠIBENIK 1066
2. LUCIJA LAUŠ, ĐURĐEVAC
3. PAULA KOVAČEVIĆ, Tigar Sisak
3. ----

Kumite - Učenici -38

270
0
SLAVEN MILOŠEVIĆ (ŠI 1066)
398
0
ŽELJKO PERVAN (CROHEC)
 
 
337
ANTONIO ČAUŠEVIĆ (KARATE9)
 
398
0
ŽELJKO PERVAN (CROHEC)
337
0
ANTONIO ČAUŠEVIĆ (KARATE9)
 
Osvajači medalja
1. ŽELJKO PERVAN, CROHERC
2. ANTONIO ČAUŠEVIĆ, KK Petrinja
3. SLAVEN MILOŠEVIĆ, KARATE KLUB ŠIBENIK 1066
3. ----

Kumite - Učenice -32

   
46
0
FANI GALA BAIUTTI (TIGAR)
166
0
ERIKA TURKOVIĆ (SPRTSLF)
247
0
ANTEA MILETA (ŠI 1066)
46
0
FANI GALA BAIUTTI (TIGAR)
 
 
166
0
ERIKA TURKOVIĆ (SPRTSLF)
65
0
ANTONELA APATI (IVANEC)
 
313
0
AIDA TRSTENJAK (GLOBUS)
145
0
NIKA ZORKO (BREGANA)
 
 
195
UNA CVIJANOVIĆ (KGB)
 
247
0
ANTEA MILETA (ŠI 1066)
166
0
ERIKA TURKOVIĆ (SPRTSLF)
 
 
 
 
313
0
AIDA TRSTENJAK (GLOBUS)
195
0
UNA CVIJANOVIĆ (KGB)
 
247
0
ANTEA MILETA (ŠI 1066)
313
0
AIDA TRSTENJAK (GLOBUS)
 
   
195
0
UNA CVIJANOVIĆ (KGB)
145
0
NIKA ZORKO (BREGANA)
 
Osvajači medalja
1. AIDA TRSTENJAK, GLOBUS Čakovec
2. ANTEA MILETA, KARATE KLUB ŠIBENIK 1066
3. ERIKA TURKOVIĆ, SPORTSLIFE
3. NIKA ZORKO, Bregana

Kumite - Učenice -36

   
390
0
MARIJA PINJUH (CROHEC)
251
0
KLARA LAKOŠ (ŠI 1066)
390
0
MARIJA PINJUH (CROHEC)
182
0
TONJA ZRNIĆ (STUDNT)
 
 
334
0
ANJA GNJATOVIĆ (KARATE9)
251
0
KLARA LAKOŠ (ŠI 1066)
 
428
0
TENA VURUŠIĆ (GLOBUS)
288
0
ALISA EMA JURJEVIĆ (BREGANA)
 
 
343
0
HELENA BAŠIĆ (JASTREB)
256
0
MARE MILETA (ŠI 1066)
 
182
0
TONJA ZRNIĆ (STUDNT)
251
0
KLARA LAKOŠ (ŠI 1066)
 
 
 
 
288
0
ALISA EMA JURJEVIĆ (BREGANA)
343
0
HELENA BAŠIĆ (JASTREB)
 
182
0
TONJA ZRNIĆ (STUDNT)
343
0
HELENA BAŠIĆ (JASTREB)
 
   
288
0
ALISA EMA JURJEVIĆ (BREGANA)
256
0
MARE MILETA (ŠI 1066)
 
Osvajači medalja
1. TONJA ZRNIĆ, STUDENT
2. HELENA BAŠIĆ, JASTREB
3. KLARA LAKOŠ, KARATE KLUB ŠIBENIK 1066
3. MARE MILETA, KARATE KLUB ŠIBENIK 1066

Kumite - Učenice +44

   
277
0
KATJA GULIN (ŠI 1066)
31
0
IVA KATALENAC (KTC KŽ)
373
0
KIARA SUMPOR (TEMPO)
31
0
IVA KATALENAC (KTC KŽ)
 
 
449
0
SARA TOMIĆ (BSHDOZG)
277
0
KATJA GULIN (ŠI 1066)
 
147
0
MIA LOVREKOVIĆ (BREGANA)
342
0
EMA BENCETIĆ (JASTREB)
 
 
385
LUCIJA ŠEGAVIĆ (KA 1969)
 
31
0
IVA KATALENAC (KTC KŽ)
449
0
SARA TOMIĆ (BSHDOZG)
 
 
 
 
342
0
EMA BENCETIĆ (JASTREB)
385
0
LUCIJA ŠEGAVIĆ (KA 1969)
 
449
0
SARA TOMIĆ (BSHDOZG)
385
0
LUCIJA ŠEGAVIĆ (KA 1969)
 
   
342
EMA BENCETIĆ (JASTREB)
 
Osvajači medalja
1. SARA TOMIĆ, BUSHIDO
2. LUCIJA ŠEGAVIĆ, Karlovac 1969
3. IVA KATALENAC, KK KTC KRIŽEVCI
3. EMA BENCETIĆ, JASTREB

Kumite - Ml. kadetkinje -40

   
41
0
NELA SMILJANIĆ (TIGAR)
358
0
LUCIJA PEROVIĆ (KKHZG)
 
 
358
0
LUCIJA PEROVIĆ (KKHZG)
344
0
HELENA BAŠIĆ (JASTREB)
315
0
AIDA TRSTENJAK (GLOBUS)
41
0
NELA SMILJANIĆ (TIGAR)
 
 
358
LUCIJA PEROVIĆ (KKHZG)
 
283
EMILIJA MUSTAFIĆ (BREGANA)
 
 
344
HELENA BAŠIĆ (JASTREB)
 
282
0
TINA KOS (BREGANA)
55
0
KORINA KLARIĆ (TIGAR)
 
 
252
KLARA LAKOŠ (ŠI 1066)
 
391
ANA LUJIĆ (0354451)
 
 
346
LEONA SPORIŠ (JASTREB)
 
315
0
AIDA TRSTENJAK (GLOBUS)
358
0
LUCIJA PEROVIĆ (KKHZG)
 
 
 
 
283
0
EMILIJA MUSTAFIĆ (BREGANA)
344
0
HELENA BAŠIĆ (JASTREB)
 
 
282
0
TINA KOS (BREGANA)
252
0
KLARA LAKOŠ (ŠI 1066)
 
 
 
 
391
0
ANA LUJIĆ (0354451)
346
0
LEONA SPORIŠ (JASTREB)
 
315
0
AIDA TRSTENJAK (GLOBUS)
344
0
HELENA BAŠIĆ (JASTREB)
 
 
 
 
 
 
 
 
282
0
TINA KOS (BREGANA)
391
0
ANA LUJIĆ (0354451)
 
315
0
AIDA TRSTENJAK (GLOBUS)
391
0
ANA LUJIĆ (0354451)
 
   
346
LEONA SPORIŠ (JASTREB)
 
 
282
0
TINA KOS (BREGANA)
346
0
LEONA SPORIŠ (JASTREB)
 
Osvajači medalja
1. AIDA TRSTENJAK, GLOBUS Čakovec
2. ANA LUJIĆ, Slavonski Brod
3. LUCIJA PEROVIĆ, Hercegovina-Zagreb
3. TINA KOS, Bregana

Kumite - Kadeti -57

274
0
TOMA MILETA (ŠI 1066)
419
0
MIHAEL ŠTEFOVIĆ (VIROVTC)
 
 
350
STIPE RUKAVINA (JASTREB)
 
274
0
TOMA MILETA (ŠI 1066)
350
0
STIPE RUKAVINA (JASTREB)
 
Osvajači medalja
1. TOMA MILETA, KARATE KLUB ŠIBENIK 1066
2. STIPE RUKAVINA, JASTREB
3. MIHAEL ŠTEFOVIĆ, Virovitica
3. ----

Kumite - Kadetkinje -47

262
0
MARIJA RADNIĆ (ŠI 1066)
359
0
TONKA ZLODI (KKHZG)
 
Osvajači medalja
1. MARIJA RADNIĆ, KARATE KLUB ŠIBENIK 1066
2. TONKA ZLODI, Hercegovina-Zagreb
3. ----
3. ----

Kumite - Kadetkinje +54

   
446
0
NINA LUKENDA (BSHDOZG)
347
0
LUCIJA HODAK (JASTREB)
347
LUCIJA HODAK (JASTREB)
 
 
53
0
LUCIJA BUNJEVAC (TIGAR)
446
0
NINA LUKENDA (BSHDOZG)
 
52
0
NIKOLINA GOLOMBOŠ (TIGAR)
316
0
ANA FILIPOVIĆ (GLOBUS)
 
 
299
0
MATEA BAŠIĆ (KKSISAK)
253
0
LUCIJA MILETA (ŠI 1066)
 
347
0
LUCIJA HODAK (JASTREB)
53
0
LUCIJA BUNJEVAC (TIGAR)
 
 
 
 
52
0
NIKOLINA GOLOMBOŠ (TIGAR)
253
0
LUCIJA MILETA (ŠI 1066)
 
53
0
LUCIJA BUNJEVAC (TIGAR)
52
0
NIKOLINA GOLOMBOŠ (TIGAR)
 
   
253
0
LUCIJA MILETA (ŠI 1066)
316
0
ANA FILIPOVIĆ (GLOBUS)
 
Osvajači medalja
1. NIKOLINA GOLOMBOŠ, Tigar Sisak
2. LUCIJA BUNJEVAC, Tigar Sisak
3. NINA LUKENDA, BUSHIDO
3. ANA FILIPOVIĆ, GLOBUS Čakovec

Kata - Ml. učenice (N)

   
200
0
DORA VALENTIĆ (KGB)
306
0
VINKA KALAC (KK ST)
 
 
200
0
DORA VALENTIĆ (KGB)
14
0
LANA FLEKAČ (TIGAR)
 
 
14
0
LANA FLEKAČ (TIGAR)
28
0
PAULA KOVAČEVIĆ (TIGAR)
370
0
SARA FUTAČ (TEMPO)
12
0
KARLA GOLOMBOŠ (TIGAR)
 
 
196
NINA CVIJANOVIĆ (KGB)
 
202
0
NIKA ŠPOLJARIĆ (KGB)
28
0
PAULA KOVAČEVIĆ (TIGAR)
 
 
124
LUCIJA ŠĆURIĆ (BSHDOZG)
 
215
0
LEA PAVKOVIĆ (KONDURA)
14
0
LANA FLEKAČ (TIGAR)
 
 
126
EMMA FRESL (SAMOBOR)
 
200
0
DORA VALENTIĆ (KGB)
111
0
PAULA ŠVIGLIN (ALFA)
 
 
306
VINKA KALAC (KK ST)
 
295
0
NIKA MRKUS (KKSISAK)
93
0
PETRA BOBINAC (TIGAR)
 
 
434
ELA REDŽIĆ (OPATIJA)
 
204
0
TEA GUBO (KGB)
104
0
ANJA MESAREK (ALFA)
 
 
305
ANA DROPUČIĆ (KK ST)
 
327
0
KAJA LOVRIĆ (KK VŽ)
99
0
FANI GALA BAIUTTI (TIGAR)
 
 
39
NINA GOLUBIĆ (BRCKO)
 
198
0
TINA OKOVIĆ (KGB)
150
0
EMA KRAŠNA (ČRNO)
 
 
24
MARTA ROŽANKOVIĆ (TIGAR)
 
12
0
KARLA GOLOMBOŠ (TIGAR)
196
0
NINA CVIJANOVIĆ (KGB)
 
 
 
 
28
0
PAULA KOVAČEVIĆ (TIGAR)
124
0
LUCIJA ŠĆURIĆ (BSHDOZG)
 
 
14
0
LANA FLEKAČ (TIGAR)
126
0
EMMA FRESL (SAMOBOR)
 
 
 
 
111
0
PAULA ŠVIGLIN (ALFA)
306
0
VINKA KALAC (KK ST)
 
 
93
0
PETRA BOBINAC (TIGAR)
434
0
ELA REDŽIĆ (OPATIJA)
 
 
 
 
104
0
ANJA MESAREK (ALFA)
305
0
ANA DROPUČIĆ (KK ST)
 
 
327
0
KAJA LOVRIĆ (KK VŽ)
39
0
NINA GOLUBIĆ (BRCKO)
 
 
 
 
150
0
EMA KRAŠNA (ČRNO)
24
0
MARTA ROŽANKOVIĆ (TIGAR)
 
196
0
NINA CVIJANOVIĆ (KGB)
28
0
PAULA KOVAČEVIĆ (TIGAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
14
0
LANA FLEKAČ (TIGAR)
111
0
PAULA ŠVIGLIN (ALFA)
 
 
 
 
93
0
PETRA BOBINAC (TIGAR)
104
0
ANJA MESAREK (ALFA)
 
 
 
 
 
 
 
 
39
0
NINA GOLUBIĆ (BRCKO)
150
0
EMA KRAŠNA (ČRNO)
 
28
0
PAULA KOVAČEVIĆ (TIGAR)
111
0
PAULA ŠVIGLIN (ALFA)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104
0
ANJA MESAREK (ALFA)
150
0
EMA KRAŠNA (ČRNO)
 
111
0
PAULA ŠVIGLIN (ALFA)
104
0
ANJA MESAREK (ALFA)
 
   
305
0
ANA DROPUČIĆ (KK ST)
204
0
TEA GUBO (KGB)
 
 
93
0
PETRA BOBINAC (TIGAR)
305
0
ANA DROPUČIĆ (KK ST)
 
 
150
0
EMA KRAŠNA (ČRNO)
305
0
ANA DROPUČIĆ (KK ST)
 
Osvajači medalja
1. PAULA ŠVIGLIN, ALFA
2. ANJA MESAREK, ALFA
3. PAULA KOVAČEVIĆ, Tigar Sisak
3. EMA KRAŠNA, ČRNOMELJ

Kata - Učenice (S)

   
171
0
ANA DRUŽINEC (OMEGA)
184
0
LAURA ERAK (VIROVTC)
 
 
171
0
ANA DRUŽINEC (OMEGA)
172
0
TALIJA ČOLAK (OMEGA)
171
0
ANA DRUŽINEC (OMEGA)
244
0
KATIA ŠEGAVČIĆ (HRSOKOS)
 
 
184
LAURA ERAK (VIROVTC)
 
172
TALIJA ČOLAK (OMEGA)
 
 
21
VANJA ŠABIĆ (TIGAR)
 
414
0
JURJA PERVAN (OMEGA)
153
0
ESTER HORN (ČRNO)
 
 
16
LARA PAHIĆ (TIGAR)
 
100
ANTONIJA BARIĆ (ALFA)
 
 
339
DORA HAS (0354451)
 
244
0
KATIA ŠEGAVČIĆ (HRSOKOS)
184
0
LAURA ERAK (VIROVTC)
 
 
 
 
172
0
TALIJA ČOLAK (OMEGA)
21
0
VANJA ŠABIĆ (TIGAR)
 
 
414
0
JURJA PERVAN (OMEGA)
16
0
LARA PAHIĆ (TIGAR)
 
 
 
 
100
0
ANTONIJA BARIĆ (ALFA)
339
0
DORA HAS (0354451)
 
244
0
KATIA ŠEGAVČIĆ (HRSOKOS)
172
0
TALIJA ČOLAK (OMEGA)
 
 
 
 
 
 
 
 
414
0
JURJA PERVAN (OMEGA)
100
0
ANTONIJA BARIĆ (ALFA)
 
244
0
KATIA ŠEGAVČIĆ (HRSOKOS)
100
0
ANTONIJA BARIĆ (ALFA)
 
   
339
DORA HAS (0354451)
 
 
414
0
JURJA PERVAN (OMEGA)
339
0
DORA HAS (0354451)
 
Osvajači medalja
1. KATIA ŠEGAVČIĆ, Hrvatski sokol Osijek
2. ANTONIJA BARIĆ, ALFA
3. ANA DRUŽINEC, OMEGA
3. DORA HAS, Slavonski Brod

Kata - Mlađi kadeti (S)

   
160
0
SWEN HORN (ČRNO)
130
0
ROKO VUKSANOVIĆ (SAMOBOR)
236
0
FRAN SELIGMAN (HRSOKOS)
160
0
SWEN HORN (ČRNO)
 
 
130
ROKO VUKSANOVIĆ (SAMOBOR)
 
101
DINO HUIĆ (ALFA)
 
 
135
LUKA LUČIĆ (SAMOBOR)
 
236
0
FRAN SELIGMAN (HRSOKOS)
130
0
ROKO VUKSANOVIĆ (SAMOBOR)
 
 
 
 
101
0
DINO HUIĆ (ALFA)
135
0
LUKA LUČIĆ (SAMOBOR)
 
236
0
FRAN SELIGMAN (HRSOKOS)
101
0
DINO HUIĆ (ALFA)
 
   
135
LUKA LUČIĆ (SAMOBOR)
 
Osvajači medalja
1. DINO HUIĆ, ALFA
2. FRAN SELIGMAN, Hrvatski sokol Osijek
3. SWEN HORN, ČRNOMELJ
3. LUKA LUČIĆ, SAMOBOR

Kata - Mlađi kadeti (N)

   
220
0
NIKO HOBOR (KONDURA)
308
0
IVAN BRNARDIĆ (KK ST)
308
0
IVAN BRNARDIĆ (KK ST)
221
0
TIN FILIPOVIĆ (KONDURA)
 
 
220
0
NIKO HOBOR (KONDURA)
229
0
STEFAN RADULOVIĆ (333CR)
 
19
0
LEO OVANIN (TIGAR)
372
0
KRISTIJAN GANZA (TEMPO)
 
 
218
LEON PAVKOVIĆ (KONDURA)
 
308
0
IVAN BRNARDIĆ (KK ST)
229
0
STEFAN RADULOVIĆ (333CR)
 
 
 
 
372
0
KRISTIJAN GANZA (TEMPO)
218
0
LEON PAVKOVIĆ (KONDURA)
 
229
0
STEFAN RADULOVIĆ (333CR)
372
0
KRISTIJAN GANZA (TEMPO)
 
   
218
0
LEON PAVKOVIĆ (KONDURA)
19
0
LEO OVANIN (TIGAR)
 
Osvajači medalja
1. STEFAN RADULOVIĆ, "SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVAR
2. KRISTIJAN GANZA, Tempo
3. NIKO HOBOR, Kondura Sisak
3. LEON PAVKOVIĆ, Kondura Sisak

Kata - Kadeti

364
0
MARIO BOROJEVIĆ (TEMPO)
158
0
MICHEL HORN (ČRNO)
 
 
105
DINO HUIĆ (ALFA)
 
158
0
MICHEL HORN (ČRNO)
105
0
DINO HUIĆ (ALFA)
 
Osvajači medalja
1. MICHEL HORN, ČRNOMELJ
2. DINO HUIĆ, ALFA
3. MARIO BOROJEVIĆ, Tempo
3. ----

KATA TEAM - Ml. kadeti

115
0
ALFA TEAM (ALFA)
219
0
MLAĐI KADETI KONDURA (KONDURA)
 
Osvajači medalja
1. ALFA TEAM, ALFA
2. MLAĐI KADETI KONDURA, Kondura Sisak
3. ----
3. ----

KATA TEAM - Cicibanke

   
429
0
KK KIK (KK KIK)
94
0
ŠKK TIGAR 2 (TIGAR)
429
0
KK KIK (KK KIK)
116
0
ALFA TEAM (ALFA)
 
 
94
ŠKK TIGAR 2 (TIGAR)
 
459
0
KK KIK (KK KIK)
460
0
ĐURĐEVAC CICIBANKE (DURDEVA)
 
 
456
ŠKK TIGAR 1 (TIGAR)
 
116
0
ALFA TEAM (ALFA)
94
0
ŠKK TIGAR 2 (TIGAR)
 
 
 
 
459
0
KK KIK (KK KIK)
456
0
ŠKK TIGAR 1 (TIGAR)
 
116
0
ALFA TEAM (ALFA)
459
0
KK KIK (KK KIK)
 
   
456
0
ŠKK TIGAR 1 (TIGAR)
460
0
ĐURĐEVAC CICIBANKE (DURDEVA)
 
Osvajači medalja
1. ALFA TEAM, ALFA
2. KK KIK, KK KIK
3. KK KIK, KK KIK
3. ŠKK TIGAR 1, Tigar Sisak