Odabrano natjecanje: 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019.


UZRASTI
 
TEŽINE / UZRASTI
 
 

Kata - Ml. učenice (S)

   
163
0
NIKA MIKETIČ (ČRNO)
127
0
MELANI ĐUKIĆ (SAMOBOR)
440
0
MIA SABOL (GLOBUS)
127
0
MELANI ĐUKIĆ (SAMOBOR)
 
 
232
0
EMA ALŠIĆ (HRSOKOS)
163
0
NIKA MIKETIČ (ČRNO)
 
296
0
LEONA KNEŽEVIĆ (KKSISAK)
168
0
MAGDALENA BAŠIĆ (SAMOBOR)
 
 
423
0
KLARA TOMIĆ BABIĆ (KK KIK)
152
0
EMA KRAŠNA (ČRNO)
 
127
0
MELANI ĐUKIĆ (SAMOBOR)
232
0
EMA ALŠIĆ (HRSOKOS)
 
 
 
 
296
0
LEONA KNEŽEVIĆ (KKSISAK)
152
0
EMA KRAŠNA (ČRNO)
 
232
0
EMA ALŠIĆ (HRSOKOS)
296
0
LEONA KNEŽEVIĆ (KKSISAK)
 
   
152
0
EMA KRAŠNA (ČRNO)
168
0
MAGDALENA BAŠIĆ (SAMOBOR)
 
Osvajači medalja
1. EMA ALŠIĆ, Hrvatski sokol Osijek
2. LEONA KNEŽEVIĆ, KK SISAK
3. MELANI ĐUKIĆ, SAMOBOR
3. EMA KRAŠNA, ČRNOMELJ

Kata - Ml. učenice (N)

   
200
0
DORA VALENTIĆ (KGB)
306
0
VINKA KALAC (KK ST)
 
 
200
0
DORA VALENTIĆ (KGB)
14
0
LANA FLEKAČ (TIGAR)
 
 
14
0
LANA FLEKAČ (TIGAR)
28
0
PAULA KOVAČEVIĆ (TIGAR)
370
0
SARA FUTAČ (TEMPO)
12
0
KARLA GOLOMBOŠ (TIGAR)
 
 
196
NINA CVIJANOVIĆ (KGB)
 
202
0
NIKA ŠPOLJARIĆ (KGB)
28
0
PAULA KOVAČEVIĆ (TIGAR)
 
 
124
LUCIJA ŠĆURIĆ (BSHDOZG)
 
215
0
LEA PAVKOVIĆ (KONDURA)
14
0
LANA FLEKAČ (TIGAR)
 
 
126
EMMA FRESL (SAMOBOR)
 
200
0
DORA VALENTIĆ (KGB)
111
0
PAULA ŠVIGLIN (ALFA)
 
 
306
VINKA KALAC (KK ST)
 
295
0
NIKA MRKUS (KKSISAK)
93
0
PETRA BOBINAC (TIGAR)
 
 
434
ELA REDŽIĆ (OPATIJA)
 
204
0
TEA GUBO (KGB)
104
0
ANJA MESAREK (ALFA)
 
 
305
ANA DROPUČIĆ (KK ST)
 
327
0
KAJA LOVRIĆ (KK VŽ)
99
0
FANI GALA BAIUTTI (TIGAR)
 
 
39
NINA GOLUBIĆ (BRCKO)
 
198
0
TINA OKOVIĆ (KGB)
150
0
EMA KRAŠNA (ČRNO)
 
 
24
MARTA ROŽANKOVIĆ (TIGAR)
 
12
0
KARLA GOLOMBOŠ (TIGAR)
196
0
NINA CVIJANOVIĆ (KGB)
 
 
 
 
28
0
PAULA KOVAČEVIĆ (TIGAR)
124
0
LUCIJA ŠĆURIĆ (BSHDOZG)
 
 
14
0
LANA FLEKAČ (TIGAR)
126
0
EMMA FRESL (SAMOBOR)
 
 
 
 
111
0
PAULA ŠVIGLIN (ALFA)
306
0
VINKA KALAC (KK ST)
 
 
93
0
PETRA BOBINAC (TIGAR)
434
0
ELA REDŽIĆ (OPATIJA)
 
 
 
 
104
0
ANJA MESAREK (ALFA)
305
0
ANA DROPUČIĆ (KK ST)
 
 
327
0
KAJA LOVRIĆ (KK VŽ)
39
0
NINA GOLUBIĆ (BRCKO)
 
 
 
 
150
0
EMA KRAŠNA (ČRNO)
24
0
MARTA ROŽANKOVIĆ (TIGAR)
 
196
0
NINA CVIJANOVIĆ (KGB)
28
0
PAULA KOVAČEVIĆ (TIGAR)
 
 
 
 
 
 
 
 
14
0
LANA FLEKAČ (TIGAR)
111
0
PAULA ŠVIGLIN (ALFA)
 
 
 
 
93
0
PETRA BOBINAC (TIGAR)
104
0
ANJA MESAREK (ALFA)
 
 
 
 
 
 
 
 
39
0
NINA GOLUBIĆ (BRCKO)
150
0
EMA KRAŠNA (ČRNO)
 
28
0
PAULA KOVAČEVIĆ (TIGAR)
111
0
PAULA ŠVIGLIN (ALFA)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
104
0
ANJA MESAREK (ALFA)
150
0
EMA KRAŠNA (ČRNO)
 
111
0
PAULA ŠVIGLIN (ALFA)
104
0
ANJA MESAREK (ALFA)
 
   
305
0
ANA DROPUČIĆ (KK ST)
204
0
TEA GUBO (KGB)
 
 
93
0
PETRA BOBINAC (TIGAR)
305
0
ANA DROPUČIĆ (KK ST)
 
 
150
0
EMA KRAŠNA (ČRNO)
305
0
ANA DROPUČIĆ (KK ST)
 
Osvajači medalja
1. PAULA ŠVIGLIN, ALFA
2. ANJA MESAREK, ALFA
3. PAULA KOVAČEVIĆ, Tigar Sisak
3. EMA KRAŠNA, ČRNOMELJ