Odabrano natjecanje: 8. Memorijalni turnir "Igor Malek" 2019.


UZRASTI
 
TEŽINE / UZRASTI
 
 

Kata - Mlađi kadeti (S)

   
160
0
SWEN HORN (ČRNO)
130
0
ROKO VUKSANOVIĆ (SAMOBOR)
236
0
FRAN SELIGMAN (HRSOKOS)
160
0
SWEN HORN (ČRNO)
 
 
130
ROKO VUKSANOVIĆ (SAMOBOR)
 
101
DINO HUIĆ (ALFA)
 
 
135
LUKA LUČIĆ (SAMOBOR)
 
236
0
FRAN SELIGMAN (HRSOKOS)
130
0
ROKO VUKSANOVIĆ (SAMOBOR)
 
 
 
 
101
0
DINO HUIĆ (ALFA)
135
0
LUKA LUČIĆ (SAMOBOR)
 
236
0
FRAN SELIGMAN (HRSOKOS)
101
0
DINO HUIĆ (ALFA)
 
   
135
LUKA LUČIĆ (SAMOBOR)
 
Osvajači medalja
1. DINO HUIĆ, ALFA
2. FRAN SELIGMAN, Hrvatski sokol Osijek
3. SWEN HORN, ČRNOMELJ
3. LUKA LUČIĆ, SAMOBOR

Kata - Mlađi kadeti (N)

   
220
0
NIKO HOBOR (KONDURA)
308
0
IVAN BRNARDIĆ (KK ST)
308
0
IVAN BRNARDIĆ (KK ST)
221
0
TIN FILIPOVIĆ (KONDURA)
 
 
220
0
NIKO HOBOR (KONDURA)
229
0
STEFAN RADULOVIĆ (333CR)
 
19
0
LEO OVANIN (TIGAR)
372
0
KRISTIJAN GANZA (TEMPO)
 
 
218
LEON PAVKOVIĆ (KONDURA)
 
308
0
IVAN BRNARDIĆ (KK ST)
229
0
STEFAN RADULOVIĆ (333CR)
 
 
 
 
372
0
KRISTIJAN GANZA (TEMPO)
218
0
LEON PAVKOVIĆ (KONDURA)
 
229
0
STEFAN RADULOVIĆ (333CR)
372
0
KRISTIJAN GANZA (TEMPO)
 
   
218
0
LEON PAVKOVIĆ (KONDURA)
19
0
LEO OVANIN (TIGAR)
 
Osvajači medalja
1. STEFAN RADULOVIĆ, "SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVAR
2. KRISTIJAN GANZA, Tempo
3. NIKO HOBOR, Kondura Sisak
3. LEON PAVKOVIĆ, Kondura Sisak