Odabrano natjecanje: 8. međunarodni karate "Grobničan kup"

NAČIN PRIKAZA
 
KUMITE (15)

Kumite - Cicibani 6,7 g. -28 (A1)

Kumite - Cicibani 6,7 g. +28 (A2)

  CROATIA
 • 1. FILIP DIKLIĆ - KK Grobničan

Kumite - Cicibanke 6,7 g. -26 (A3)

Kumite - Cicibanke 6,7 g. +26 (A4)

Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -26 (B1)

Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -30 (B2)

  CROATIA
 • 1. ADRIAN SPLAIT - KK Grobničan

Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -34 (B3)

Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -38 (B4)

  CROATIA
 • 1. BORNA DUNJAK - KK Grobničan
 • CROATIA
 • 2. FILIP DIKLIĆ - KK Grobničan

Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. +38 (B5)

Kumite - Ml. učenici ekipno

  CROATIA
 • 1. MLAĐI UČENICI EKIPNO BORBE - KK Grobničan

Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -28 (B7)

Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -32 (B8)

Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -36 (B9)

Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. +36 (B10)

Kumite - Ml. učenice ekipno

Kumite - Učenici 10,11 g. -30 (C1)

Kumite - Učenici 10,11 g. -34 (C2)

Kumite - Učenici 10,11 g. -38 (C3)

  CROATIA
 • 1. SINIŠA SPLAIT - KK Grobničan

Kumite - Učenici 10,11 g. -42 (C4)

  CROATIA
 • 1. GABRIEL MALEŠ - KK Grobničan

Kumite - Učenici 10,11 g. -46 (C5)

Kumite - Učenici 10,11 g. +46 (C6)

Kumite - Učenici ekipno

  CROATIA
 • 1. UČENICI EKIPNO BORBE - KK Grobničan

Kumite - Učenice 10.11 g. -32 (U8)

Kumite - Učenice 10.11 g. -36 (C9)

Kumite - Učenice 10.11 g. -40 (C10)

Kumite - Učenice 10.11 g. -44 (C11)

Kumite - Učenice 10.11 g. +44 (C12)

Kumite - Učenice ekipno

Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -36 (D1)

Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -41 (D2)

  CROATIA
 • 1. SINIŠA SPLAIT - KK Grobničan

Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -45 (D3)

Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -48 (D4)

Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -52 (D5)

Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -57 (D6)

Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. +57 (D7)

Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -40 (D9)

  CROATIA
 • 1. ANA KARADŽA - KK Grobničan

Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (D10)

Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -50 (D11)

Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -55 (D12)

Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (D13)

Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (E1)

KUMITE - kadeti 15,16.g. -57

Kumite - Kadeti 14,15 g. -63 (E2)

Kumite - Kadeti 14,15 g. +70 (E3)

Kumite - Kadeti 14,15 g. -70 (E4)

Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -47 (E7)

  CROATIA
 • 1. ANA KARADŽA - KK Grobničan

Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (E8)

Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (E9)

  CROATIA
 • 1. LUCIJA TOMIĆ - KK Grobničan

Kumite - Juniori 16,17 g.-55 (F1)

Kumite - Juniori 16,17 g.-61 (F2)

Kumite - Juniori 16,17 g.-68 (F3)

Kumite - Juniori 16,17 g.-76 (F4)

  CROATIA
 • 1. LOVRO MUDNIĆ - KK Grobničan

Kumite - Juniori 16,17 g.+76 (F5)

Kumite - Juniorke 16,17 g.-48 (F6)

Kumite - Juniorke 16,17 g.-53 (F7)

Kumite - Juniorke 16,17 g.-59 (F8)

Kumite - Juniorke 16,17 g.+59 (F9)

Kumite - Mlađi seniori Open (G1)

  CROATIA
 • 1. LOVRO MUDNIĆ - KK Grobničan

Kumite - Mlađi seniorke Open (G2)

Kumite - Seniori 18+ g.-OPEN (G3)

  CROATIA
 • 1. VIKTOR ČUBRIĆ - KRK CROATIA

Kumite - Seniorke 18+ g.-OPEN (G4)

KATA (2)

Kata - Cicibani (6,7 g.) 9-6 kyu (K1)

Kata - Cicibani (6,7 g.) Open (K3)

Kata - Cicibanke (6,7 g.) 9-6 kyu (K2)

Kata - Cicibanke (6,7 g.) Open (K4)

Kata - Mlađi učenici (8,9 g.) 9-6 kyu (K5)

  CROATIA
 • 1. ADRIAN SPLAIT - KK Grobničan

Kata - Mlađi učenici Open (8,9 g.) (K7)

Kata - Mlađe učenice (8,9 g.) 9-6 kyu (K6)

Kata - Mlađe učenice Open (8,9 g.) (K8)

Kata - Učenici (10,11 g.) 9-6 kyu (K9)

  CROATIA
 • 1. GABRIEL MALEŠ - KK Grobničan

Kata - Učenici Open (10,11 g.) (K11)

Kata - Učenice (10,11 g.) 9-6 kyu (K10)

Kata - Učenice Open (10,11 g.) (K12)

Kata - Mlađi kadeti Open (K13)

Kata - Mlađe kadetkinje Open (K14)

Kata - Kadeti Open (K15)

Kata - Kadetkinje Open (K16)

Kata - Juniori Open (K17)

Kata - Juniorke Open (K18)

Kata - Seniori Open (K19)

Kata - Seniorke Open (K20)

Kata - Veterani Open (K21)

Kata - Veteranke Open (K22)

KATA DISABLED COMPETITORS (0)

Kata - intektualne poteškoće (M)

Kata - oštećenje vida (M)

Kata - invalidska kolica (M)

Kata - tjelesna oštećenja (M)

Kata - intektualne poteškoće (Ž)

Kata - oštećenje vida (Ž)

Kata - invalidska kolica (Ž)

Kata - tjelesna oštećenja (Ž)