Odabrano natjecanje: 26. Memorijalni karate kup Slavonski Brod 2019.

NAČIN PRIKAZA
 
KUMITE (458)

"CENTAR" VELIKA GORICA

  CROATIA
 • 1. GABRIELA ŠOLJIĆ - Kumite - Juniorke 16,17 g.-59 (K3)
 • CROATIA
 • 2. GABRIELA ŠOLJIĆ - Kumite - Seniorke 18+ g.-55 (M2)

"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVAR

  CROATIA
 • 1. BENJAMIN JOSIP SZABO - Kumite - Juniori 16,17 g.-61 (J2)
 • CROATIA
 • 2. IVAN DRAGOJLOVIĆ - Kumite - Seniori 18+ g.+84 (L5)
 • CROATIA
 • 3. SANDRO KEĆ - Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -30 (A2)

BELI MANASTIR 98

  CROATIA
 • 1. GABRIJEL PETROV - Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -26 (A1)

CAZIN

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ADNAN SEDIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -57 (E6)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. ALDIN ŽDRALIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. +46 (C6)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. AMAR RIZVIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -70 (G4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. LEJLA RIZVIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. +44 (D5)

CROATIA

  CROATIA
 • 1. MATEJ BUDIŠČAK - Kumite - Seniori 18+ g.-67 (L2)
 • CROATIA
 • 2. TEA PLEŠA - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)

CROHERC

  CROATIA
 • 1. ANDRIJA VASILJ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (G1)
 • CROATIA
 • 2. BARBARA GRGIĆ - Kumite - Juniorke 16,17 g.+59 (K4)
 • CROATIA
 • 3. IVAN NIKO PRUSINA - Kumite - Kadeti 14,15 g. -63 (G3)
 • CROATIA
 • 4. IVAN NIKO PRUSINA - Kumite - Juniori 16,17 g.-61 (J2)
 • CROATIA
 • 5. JURE PUCE - Kumite - Kadeti 14,15 g. +70 (G5)
 • CROATIA
 • 6. MONIKA MARTINOVIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -50 (F3)
 • CROATIA
 • 7. MONIKA MARTINOVIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -47 (H1)
 • CROATIA
 • 8. OLIVER ČULE - Kumite - Juniori 16,17 g.+76 (J5)
 • CROATIA
 • 9. PATRICIJA PRGA - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (F2)
 • CROATIA
 • 10. PATRICIJA PRGA - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -47 (H1)

DALMACIJA

  CROATIA
 • 1. ANA DESPALATOVIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -50 (F3)
 • CROATIA
 • 2. ANA MATAS - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (F2)
 • CROATIA
 • 3. ANTONIA JURLIN - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -50 (F3)
 • CROATIA
 • 4. DINO SUČIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -57 (E6)
 • CROATIA
 • 5. EMA ŠARIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (F2)
 • CROATIA
 • 6. EVA KONĐA - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (F2)
 • CROATIA
 • 7. FRANKO AVIANI - Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -30 (A2)
 • CROATIA
 • 8. IVAN MARKOTIĆ - Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -30 (A2)
 • CROATIA
 • 9. IVAN RAMLJAK - Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. +38 (A5)
 • CROATIA
 • 10. IVAN TARLE - Kumite - Učenici 10,11 g. -42 (C4)
 • CROATIA
 • 11. IVANO BEADER - Kumite - Učenici 10,11 g. -38 (C3)
 • CROATIA
 • 12. JOSIP MATKOVIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -34 (C2)

ENERGIJA

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ANĐELA STOJIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -50 (F3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. ANĐELA STOJIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (H2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. BRANKA DERAJIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. +44 (D5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. LUKAS KANDIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -41 (E2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. MILAN GAJANIN - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -52 (E5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. NEBOJIŠA TEPIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -57 (E6)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 7. NIKOLINA ČUČAK - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (H2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 8. NIKOLINA ČUČAK - Kumite - Juniorke 16,17 g.-53 (K2)

GLOBUS Čakovec

  CROATIA
 • 1. AIDA TRSTENJAK - Kumite - Učenice 10.11 g. -32 (D1)
 • CROATIA
 • 2. AIDA TRSTENJAK - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -40 (F1)
 • CROATIA
 • 3. ANA FILIPOVIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)
 • CROATIA
 • 4. ANA FILIPOVIĆ - Kumite - Juniorke 16,17 g.+59 (K4)
 • CROATIA
 • 5. JOSIP SLUKIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -70 (G4)
 • CROATIA
 • 6. JOSIP SLUKIĆ - Kumite - Juniori 16,17 g.-68 (J3)
 • CROATIA
 • 7. LAURA STRAHIJA - Kumite - Učenice 10.11 g. -44 (D4)
 • CROATIA
 • 8. LAURA STRAHIJA - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (F2)
 • CROATIA
 • 9. LEONA GULIJA - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)
 • CROATIA
 • 10. LEONA GULIJA - Kumite - Juniorke 16,17 g.-59 (K3)
 • CROATIA
 • 11. LOVRO FARKAŠ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -57 (G2)
 • CROATIA
 • 12. NIKOLA TOPLIČANEC - Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (G1)
 • CROATIA
 • 13. SARA NOVAK - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (H2)
 • CROATIA
 • 14. SARA NOVAK - Kumite - Juniorke 16,17 g.-53 (K2)
 • CROATIA
 • 15. SVEN STRAHIJA - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -57 (E6)
 • CROATIA
 • 16. TIA KRIŽAIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (F5)

Hercegovina-Zagreb

  CROATIA
 • 1. ANTE PAVLINOVIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -57 (E6)
 • CROATIA
 • 2. ANTE PAVLINOVIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -57 (G2)
 • CROATIA
 • 3. ANTE VUKOJA - Kumite - Kadeti 14,15 g. -70 (G4)
 • CROATIA
 • 4. CARLA VIDOVIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -44 (D4)
 • CROATIA
 • 5. DINO ČULJEVIĆ - Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -26 (A1)
 • CROATIA
 • 6. DINO ČULJEVIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -30 (C1)
 • CROATIA
 • 7. FILIP MARINOVIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -41 (E2)
 • CROATIA
 • 8. KRISTIJAN FRANK - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -57 (E6)
 • CROATIA
 • 9. KRISTIJAN FRANK - Kumite - Kadeti 14,15 g. -57 (G2)
 • CROATIA
 • 10. LOVRO VUKOJA - Kumite - Učenici 10,11 g. +46 (C6)
 • CROATIA
 • 11. LUCIJA PEROVIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -47 (H1)
 • CROATIA
 • 12. MAGDALENA VAJDA - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (F5)
 • CROATIA
 • 13. SVEN LESKOVAR - Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -30 (A2)
 • CROATIA
 • 14. SVEN LESKOVAR - Kumite - Učenici 10,11 g. -30 (C1)
 • CROATIA
 • 15. SVEN TUŠKAN - Kumite - Učenici 10,11 g. -38 (C3)
 • CROATIA
 • 16. SVEN TUŠKAN - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -41 (E2)

HRVATSKI KARATE SAVEZ

  CROATIA
 • 1. ANAMARIJA KRIŽAN - Kumite - Seniorke 18+ g.+68 (M5)
 • CROATIA
 • 2. ANITA TADIĆ - Kumite - Seniorke 18+ g.-68 (M4)
 • CROATIA
 • 3. LUCIJA ČATLAK - Kumite - Seniorke 18+ g.-61 (M3)
 • CROATIA
 • 4. SADEA BEČIROVIĆ - Kumite - Seniorke 18+ g.-68 (M4)
 • CROATIA
 • 5. STJEPAN ŠTIMAC - Kumite - Seniori 18+ g.-67 (L2)
 • CROATIA
 • 6. VIKTOR ČUBRIĆ - Kumite - Seniori 18+ g.+84 (L5)

ICTUS

  CROATIA
 • 1. ADRIAN BUINAC - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. +57 (E7)
 • CROATIA
 • 2. DAMIR ĆULUBRK - Kumite - Učenici 10,11 g. +46 (C6)
 • CROATIA
 • 3. ERIK UDAROVIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. +70 (G5)
 • CROATIA
 • 4. LEON UDAROVIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. +57 (E7)
 • CROATIA
 • 5. MIHAEL CVILINDER - Kumite - Seniori 18+ g.-84 (L4)
 • CROATIA
 • 6. PETAR NOL - Kumite - Učenici 10,11 g. +46 (C6)

Ipon Vitez

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ADI MEHIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -46 (C5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. EDIN SULJEVIC - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -41 (E2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. ENIS MEHIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -57 (G2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. MAHIRA DAJIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -44 (D4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. NEJRA KAJMAK - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)

IPPON

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. AJLA SIPOVIC - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (F2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. EDINA SIPOVIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -32 (D1)

JION PEB BIHAĆ

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ENA KAPIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. +44 (D5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. IMANA DURDŽIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (F2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. NIHAD BURZIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (G1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. NINA POZDERAC - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -50 (F3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. NINA POZDERAC - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -47 (H1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. SAMIJA REKIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (F5)

KAPTOL

  CROATIA
 • 1. AXEL DUBRAVČIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -70 (G4)
 • CROATIA
 • 2. LOVRO VRBAT - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -45 (E3)
 • CROATIA
 • 3. MARTA FILIPOVIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. +44 (D5)
 • CROATIA
 • 4. MARTA FILIPOVIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (F2)

Karate Akademija Osijek

  CROATIA
 • 1. BARTOL KLANAC - Kumite - Učenici 10,11 g. -46 (C5)
 • CROATIA
 • 2. CHIARA MAJIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -36 (D2)
 • CROATIA
 • 3. DOMAGOJ MATKOVIĆ - Kumite - Seniori 18+ g.-67 (L2)
 • CROATIA
 • 4. DOMAGOJ MATKOVIĆ - Kumite - Seniori OPEN (L6)
 • CROATIA
 • 5. IVAN STRANJAK - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -48 (E4)
 • CROATIA
 • 6. KARLA KARAČIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (F5)
 • CROATIA
 • 7. LUKA MANDIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -42 (C4)
 • CROATIA
 • 8. LUKA ŠKRIPIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. +46 (C6)
 • CROATIA
 • 9. MIHAEL MIKOLIN - Kumite - Učenici 10,11 g. +46 (C6)
 • CROATIA
 • 10. PATRIK IFKO - Kumite - Seniori OPEN (L6)

Karate klub Esseker

  CROATIA
 • 1. LUKA KURTOVIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. +70 (G5)
 • CROATIA
 • 2. LUKA LOVKOVIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -42 (C4)
 • CROATIA
 • 3. PETAR GUDELJ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -70 (G4)

Karate savez Bosne i Hercegovine

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. DINA MAHMUD - Kumite - Seniorke 18+ g.-68 (M4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. EDIN SARIĆ - Kumite - Seniori 18+ g.+84 (L5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. EMINA BRKIĆ - Kumite - Seniorke 18+ g.-68 (M4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. ERVIN GALIĆ - Kumite - Seniori 18+ g.-67 (L2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. MATEA NOAH MEDIĆ - Kumite - Seniorke 18+ g.+68 (M5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. ZENIRA BEKTAŠ - Kumite - Seniorke 18+ g.-61 (M3)

Karate savez Tuzlanskog kantona

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ADI IKOVIĆ - Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -26 (A1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. ADI PIPAL - Kumite - Učenici 10,11 g. +46 (C6)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. AJLA BOŠNJIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (F5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. AJLA MEŠKOVIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -40 (F1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. ALEN MUJIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -36 (E1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. AMAR JAHIĆ - Kumite - Juniori 16,17 g.-68 (J3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 7. ANA ZOLETIĆ - Kumite - Juniorke 16,17 g.-59 (K3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 8. ARSLAN DIZDAREVIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -36 (E1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 9. ARSLAN TARIK DŽAKA - Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. +38 (A5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 10. AZRA DAHALIĆ - Kumite - Juniorke 16,17 g.+59 (K4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 11. BELMA OMEROVIĆ - Kumite - Seniorke 18+ g.-68 (M4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 12. BELMA OMEROVIĆ - Kumite - Seniorke OPEN (M6)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 13. BERINA BRKOVIĆ - Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. +36 (B4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 14. DINKA SOFTIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -55 (F4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 15. DINKA SOFTIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (H2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 16. DŽENITA HASIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -36 (D2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 17. EJLA HASANOVIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -55 (F4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 18. ELMEDIN MEHANOVIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -52 (E5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 19. ELMEDINA HRBAT - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (H2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 20. EMA JAHIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -40 (D3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 21. EMILI SULJIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (F5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 22. EMINA ABDULIĆ - Kumite - Juniorke 16,17 g.-48 (K1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 23. EMINA ABDULIĆ - Kumite - Seniorke 18+ g.-50 (M1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 24. EMIR JAŠAREVIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -57 (E6)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 25. ERNA GUTIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -40 (D3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 26. FARIS SINANOVIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -52 (E5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 27. HANA DURANOVIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -44 (D4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 28. IRNA MUJANOVIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (F2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 29. JUSUF MEŠKOVĆ - Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -34 (A3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 30. LAMIJA SALKIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (H2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 31. LAMIJA SOFTIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -32 (D1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 32. LANA DELIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -32 (D1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 33. LEJLA AŠČIĆ - Kumite - Seniorke 18+ g.-61 (M3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 34. LEJLA IBRIŠIMOVIĆ - Kumite - Seniorke 18+ g.-55 (M2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 35. MAHIR DURANOVIĆ - Kumite - Juniori 16,17 g.-76 (J4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 36. MERIMA BRKOVIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -36 (D2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 37. MIRZA HUSANOVIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -42 (C4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 38. MUHAMED MALOHODŽIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -38 (C3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 39. NAIDA TRAKIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -32 (D1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 40. NEDIM OSMANBEGOVIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -42 (C4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 41. NELA HALILOVIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -44 (D4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 42. SARA DRAGIČEVIĆ - Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -28 (B1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 43. TANJA ĐOKIĆ - Kumite - Seniorke 18+ g.-61 (M3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 44. TONY PIPAL - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. +57 (E7)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 45. VEDAD MUJADBAŠIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -52 (E5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 46. VEDAD OSMANBEGOVIĆ - Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -30 (A2)

karate savez Ze Do kantona

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ADIN IBRIĆ - Kumite - Juniori 16,17 g.-68 (J3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. ADNA ĆATIĆ - Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -32 (B2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. ADNA KARAHASANOVIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -36 (D2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. AIDA SKEJIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -55 (F4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. AJNA HODŽIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (F2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. AJNA KARIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -47 (H1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 7. ANA ANTUNOVIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -32 (D1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 8. ANES KARAJBIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -36 (E1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 9. ASJA BEGUNIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -36 (D2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 10. BENJAMIN COGO - Kumite - Juniori 16,17 g.+76 (J5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 11. DAVID IVANDIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -41 (E2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 12. DAVID PAVLOVIĆ - Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -38 (A4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 13. DAVUD TELALOVIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -34 (C2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 14. DIANA MUHAREMOVIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -40 (F1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 15. ELDIN KOVAČEVIĆ - Kumite - Juniori 16,17 g.-55 (J1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 16. EMIRA KALABIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -55 (F4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 17. HALID ĐULIĆ - Kumite - Juniori 16,17 g.-68 (J3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 18. HANA MERDANOVIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -50 (F3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 19. IMRAN ĆATIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -36 (E1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 20. IVONA JAKIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. +44 (D5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 21. KENAN LIŠIĆ - Kumite - Seniori 18+ g.-67 (L2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 22. LEJLA AŠĆERIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (F5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 23. LUKA TOMIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -30 (C1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 24. MARKO PETRUŠIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -38 (C3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 25. NEJLA MUJČINOVIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -47 (H1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 26. NIKA ŠIMIČIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -40 (D3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 27. NIRVANA KARAJBIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (F5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 28. OMAR TAWAKKOL - Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (G1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 29. RIJAD HELDOVAC - Kumite - Juniori 16,17 g.-76 (J4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 30. SALIH ĆELEŠ - Kumite - Seniori 18+ g.-84 (L4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 31. STJEPAN BATARILO - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. +57 (E7)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 32. SUMEJA HELDOVAC - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -40 (F1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 33. TARIK BABIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -70 (G4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 34. TARIK BEGOVIĆ - Kumite - Seniori 18+ g.-67 (L2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 35. TIJANA PAVLOVIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -44 (D4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 36. VINKO ŠAMARLIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -63 (G3)

Karlovac 1969

  CROATIA
 • 1. ALEKSANDAR MALOBABIĆ - Kumite - Juniori 16,17 g.-76 (J4)
 • CROATIA
 • 2. ANA SUDAC - Kumite - Juniorke 16,17 g.-59 (K3)
 • CROATIA
 • 3. LUKA BASAR - Kumite - Kadeti 14,15 g. -70 (G4)
 • CROATIA
 • 4. MAGDALENA KOVAČIĆ - Kumite - Seniorke 18+ g.-61 (M3)
 • CROATIA
 • 5. NIKO PAVLIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -63 (G3)
 • CROATIA
 • 6. SVEN SPAHIJA - Kumite - Kadeti 14,15 g. -57 (G2)

Kastav

  CROATIA
 • 1. ADRIANA ROSS - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)
 • CROATIA
 • 2. ADRIANA ROSS - Kumite - Juniorke 16,17 g.+59 (K4)
 • CROATIA
 • 3. ANTE MATIJEVIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -34 (C2)
 • CROATIA
 • 4. DARIJA ŠNAJDER - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (H2)
 • CROATIA
 • 5. DARJA ZORIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)
 • CROATIA
 • 6. DOROTEA MRAKOVČIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)
 • CROATIA
 • 7. FRAN HOST - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -52 (E5)
 • CROATIA
 • 8. GORAN SERTIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -70 (G4)
 • CROATIA
 • 9. IVAN OŽBOLT - Kumite - Učenici 10,11 g. -46 (C5)
 • CROATIA
 • 10. LUKA OŽBOLT - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. +57 (E7)
 • CROATIA
 • 11. NIKO MATIJEVIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -48 (E4)
 • CROATIA
 • 12. NOELI KARLOVIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -44 (D4)
 • CROATIA
 • 13. VITO MILETIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -36 (E1)

KK DO - Tuzla

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ALMINA HALILOVIC - Kumite - Juniorke 16,17 g.-53 (K2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. AMINA HALILOVIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (F5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. LEJLA OSMANOVIC - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (F5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. MELINA IBRAHIMOVIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. TEA HADŽIHRUSTIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -50 (F3)

KK Nexe

  CROATIA
 • 1. DANIJELA KUBINČAN - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (F5)
 • CROATIA
 • 2. IVONA ŠTRBO - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -55 (F4)
 • CROATIA
 • 3. MARTINA GULJAŠ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (F5)
 • CROATIA
 • 4. TENA FERČEC - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (F5)
 • CROATIA
 • 5. ZVJEZDANA SAVELJIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -55 (F4)

KK SISAK

  CROATIA
 • 1. ADEM KEKIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -30 (C1)

KK VITEZ

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ANTONELA ČALIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -50 (F3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. DUNJA ŠARIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -55 (F4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. FRANCISKA TOPIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (F5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. MIA KUREVIJA - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -40 (F1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. TATJAN GUGIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. +70 (G5)

KLENOVNIK

  CROATIA
 • 1. DINO KOVAČ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -63 (G3)

KRK CROATIA

  CROATIA
 • 1. AMIL MAJETIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. +46 (C6)
 • CROATIA
 • 2. DOROTEA STOJAKOVIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -32 (D1)
 • CROATIA
 • 3. LUKA RAFAJ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -45 (E3)
 • CROATIA
 • 4. MAJA VUKUŠIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -44 (D4)
 • CROATIA
 • 5. MATIJA BOŽIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -38 (C3)

KRS HERCEGOVINA

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ANTONIO BAZINA - Kumite - Kadeti 14,15 g. -70 (G4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. BARBARA ŠUNJIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. DORA SMILJANOĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -40 (D3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. ENA ROZIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. FRANKO MILJKO - Kumite - Juniori 16,17 g.+76 (J5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. IVONA RAMLJAK - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 7. LUKAS LOVRIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -57 (G2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 8. NIKOLA DAMJANOVIĆ - Kumite - Juniori 16,17 g.-68 (J3)

LEPOGLAVA

  CROATIA
 • 1. PATRIK VUČKOVIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -41 (E2)

Lev

  SLOVENIA
 • 1. JANEZ MERC - Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -34 (A3)
 • SLOVENIA
 • 2. JANEZ MERC - Kumite - Učenici 10,11 g. -34 (C2)
 • SLOVENIA
 • 3. MATIC SMREKAR - Kumite - Seniori OPEN (L6)

LOTOS ZAGREB

  CROATIA
 • 1. BARTOL KADIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -45 (E3)
 • CROATIA
 • 2. DINO VUČKOVIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -30 (C1)
 • CROATIA
 • 3. DOMINIK ŠONJE - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -48 (E4)
 • CROATIA
 • 4. IVANO PENEZIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -38 (C3)
 • CROATIA
 • 5. LUKA ZVONAR - Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -34 (A3)

Max Ivankovo

  CROATIA
 • 1. EMANUELA KOCKAREVIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (F2)
 • CROATIA
 • 2. EVA POŽEGA - Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -32 (B2)
 • CROATIA
 • 3. IVA KOCKAREVIĆ - Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -36 (B3)
 • CROATIA
 • 4. IVA LIVAJA - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -50 (F3)
 • CROATIA
 • 5. LANA KOCKAREVIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (H2)
 • CROATIA
 • 6. LEON VUKOJA - Kumite - Učenici 10,11 g. -46 (C5)
 • CROATIA
 • 7. LUKA ŽGELA - Kumite - Učenici 10,11 g. +46 (C6)
 • CROATIA
 • 8. MARKO JURIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -63 (G3)
 • CROATIA
 • 9. MATEJ TISUCKI - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -57 (E6)
 • CROATIA
 • 10. NIKA BRKIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -55 (F4)
 • CROATIA
 • 11. PETRA DOGAN - Kumite - Učenice 10.11 g. -32 (D1)

Mladost

  CROATIA
 • 1. EMA ZETICA - Kumite - Juniorke 16,17 g.-48 (K1)
 • CROATIA
 • 2. EMA ZETICA - Kumite - Seniorke 18+ g.-50 (M1)
 • CROATIA
 • 3. IVAN HUZANIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -63 (G3)
 • CROATIA
 • 4. PAULA NJEGOVEC - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (F2)
 • CROATIA
 • 5. TAMARA BAOTIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (F5)
 • CROATIA
 • 6. TEO CRNOGAJ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -52 (E5)

MLADOST

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. AZRA SUBAŠIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. +44 (D5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. BELMIN SPAHIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. +46 (C6)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. BERINA HUREM - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. DANIEL STRUKAR - Kumite - Juniori 16,17 g.-68 (J3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. EMA BEŠIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -40 (D3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. HUSEIN SELAVA - Kumite - Učenici 10,11 g. +46 (C6)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 7. LUKA BILETIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -41 (E2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 8. LUKA ŠAPINA - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. +57 (E7)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 9. MUHAMED ŽIGONJA - Kumite - Učenici 10,11 g. -42 (C4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 10. NEDŽMINA VARUPA - Kumite - Juniorke 16,17 g.+59 (K4)

NO KACHI

  CROATIA
 • 1. AURA RAHMANOVIC - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)
 • CROATIA
 • 2. EMMA ZEJNIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (F5)
 • CROATIA
 • 3. IVONA HORVAT - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -55 (F4)
 • CROATIA
 • 4. MARIO VRANKOVIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -52 (E5)
 • CROATIA
 • 5. MATKO HORVAT - Kumite - Kadeti 14,15 g. -57 (G2)
 • CROATIA
 • 6. PETRA SOTOŠEK - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -40 (F1)
 • CROATIA
 • 7. ROKO VRANKOVIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (G1)

NOVO MESTO

  SLOVENIA
 • 1. LILI KRAMAR - Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -32 (B2)

OPATIJA

  CROATIA
 • 1. DOMAGOJ ŠPREM - Kumite - Učenici 10,11 g. -34 (C2)
 • CROATIA
 • 2. DOMAGOJ ŠPREM - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -36 (E1)
 • CROATIA
 • 3. ENA GROZDIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)
 • CROATIA
 • 4. JANA REDŽIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -40 (D3)
 • CROATIA
 • 5. JANA REDŽIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -40 (F1)
 • CROATIA
 • 6. KATJA KNEŽEVIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (H2)
 • CROATIA
 • 7. KATJA KNEŽEVIĆ - Kumite - Juniorke 16,17 g.-53 (K2)
 • CROATIA
 • 8. LEON BURŠIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -46 (C5)
 • CROATIA
 • 9. LEON BURŠIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -45 (E3)

Polet-Brod

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ANASTASIJA MITROVIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -36 (D2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. ANASTASIJA MITROVIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -40 (F1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. DARIO ZEČEVIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -63 (G3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. EMA VASILIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -55 (F4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. IRIS MRĐA - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (F2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. MILICA RADOVANOVIĆ - Kumite - Juniorke 16,17 g.+59 (K4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 7. SARA DURONJA - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -50 (F3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 8. TINA TEŠANOVIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -55 (F4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 9. ZORANA GLIGOREVIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)

RAKOVICA KANON

  SERBIA
 • 1. DUNJA KOVIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. +44 (D5)
 • SERBIA
 • 2. TATJANA SMOLOVIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (H2)
 • SERBIA
 • 3. TATJANA SMOLOVIĆ - Kumite - Juniorke 16,17 g.-53 (K2)

SAMOBOR

  CROATIA
 • 1. ANA LENARD - Kumite - Seniorke 18+ g.-61 (M3)
 • CROATIA
 • 2. ANA TERIHAJ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -55 (F4)
 • CROATIA
 • 3. BORNA ŠUNJIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -48 (E4)
 • CROATIA
 • 4. MIA FAUKOVIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -47 (H1)
 • CROATIA
 • 5. PATRIK JEDNAR - Kumite - Kadeti 14,15 g. -63 (G3)
 • CROATIA
 • 6. ROKO CIRNSKI - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -41 (E2)
 • CROATIA
 • 7. SILVIJA BUZALJKO - Kumite - Seniorke 18+ g.-68 (M4)
 • CROATIA
 • 8. VID KRALJ RADULOVIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -70 (G4)

Shotokan - Darda

  CROATIA
 • 1. LUKA MARKOVIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -34 (C2)
 • CROATIA
 • 2. MELANI ČORNOK - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (H2)
 • CROATIA
 • 3. MELISA ČORNOK - Kumite - Učenice 10.11 g. -32 (D1)
 • CROATIA
 • 4. NEMANJA JERENIĆ - Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. +38 (A5)

Sinđelić

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. MARIJA MARIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (F2)

Slavonski Brod

  CROATIA
 • 1. ADAM TERZIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -52 (E5)
 • CROATIA
 • 2. ADRIJAN JAGNJIĆ - Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -30 (A2)
 • CROATIA
 • 3. ANA LUJIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -40 (F1)
 • CROATIA
 • 4. ANTONIO BIONDIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (G1)
 • CROATIA
 • 5. BORNA KUJUNDŽIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -34 (C2)
 • CROATIA
 • 6. BORNA KUJUNDŽIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -36 (E1)
 • CROATIA
 • 7. DANI AVDAGIĆ - Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -34 (A3)
 • CROATIA
 • 8. DOMAGOJ LUKINIĆ - Kumite - Seniori 18+ g.-67 (L2)
 • CROATIA
 • 9. DORA HAS - Kumite - Učenice 10.11 g. -44 (D4)
 • CROATIA
 • 10. FELIKS VIČIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (G1)
 • CROATIA
 • 11. JURAJ MAGDIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (G1)
 • CROATIA
 • 12. KRISTIJAN VUKADINOVIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -45 (E3)
 • CROATIA
 • 13. LEO LAMEŠIĆ - Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -26 (A1)
 • CROATIA
 • 14. LUKA BIRAČ - Kumite - Kadeti 14,15 g. +70 (G5)
 • CROATIA
 • 15. LUKA BIRAČ - Kumite - Juniori 16,17 g.-76 (J4)
 • CROATIA
 • 16. MARKO TOMLJENOVIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -52 (E5)
 • CROATIA
 • 17. NIKOLA BIRAČ - Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -34 (A3)
 • CROATIA
 • 18. NIKOLA BIRAČ - Kumite - Učenici 10,11 g. -34 (C2)
 • CROATIA
 • 19. VERONIKA ČENGIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (F5)

Sloga-Hemofarm

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. BORIS ILIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -57 (G2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. DAVID ĐURKOVIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -70 (G4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. LANA STEVANOVIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -40 (D3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. MARIJANA STRIGIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. MILOŠ JOVIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -63 (G3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. PETAR PETROVIĆ - Kumite - Juniori 16,17 g.-61 (J2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 7. STEFAN BAJIĆ - Kumite - Juniori 16,17 g.-68 (J3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 8. TEODORA LUKIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -32 (D1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 9. VUK STEVANOVIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -45 (E3)

Slovak karate union SZK

  SLOVAKIA
 • 1. ALEXANDRA SOFRANEKOVA - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (F5)
 • SLOVAKIA
 • 2. ALEXANDRA SOFRANEKOVA - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)
 • SLOVAKIA
 • 3. MARKO JALOWICZOR - Kumite - Juniori 16,17 g.-68 (J3)
 • SLOVAKIA
 • 4. MICHAELA BRYNDZOVA - Kumite - Juniorke 16,17 g.+59 (K4)
 • SLOVAKIA
 • 5. MICHAELA BRYNDZOVA - Kumite - Seniorke 18+ g.+68 (M5)
 • SLOVAKIA
 • 6. MICHAELA BRYNDZOVA - Kumite - Seniorke OPEN (M6)
 • SLOVAKIA
 • 7. VERONIKA JALOWICZOROVÁ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -40 (F1)
 • SLOVAKIA
 • 8. VERONIKA JALOWICZOROVÁ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -47 (H1)

Slovak National Team

  SLOVAKIA
 • 1. JULIETTE SLIVKOVA - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -50 (F3)
 • SLOVAKIA
 • 2. MICHAELA VACLAVIKOVA - Kumite - Juniorke 16,17 g.-59 (K3)
 • SLOVAKIA
 • 3. MICHAELA VACLAVIKOVA - Kumite - Seniorke 18+ g.-55 (M2)
 • SLOVAKIA
 • 4. STANISLAV JELINEK - Kumite - Kadeti 14,15 g. +70 (G5)
 • SLOVAKIA
 • 5. VLADIMIR GALUEV - Kumite - Učenici 10,11 g. -34 (C2)
 • SLOVAKIA
 • 6. ZDENKO VANKA - Kumite - Seniori 18+ g.-75 (L3)
 • SLOVAKIA
 • 7. ZDENKO VANKA - Kumite - Seniori OPEN (L6)

STIJENA

  CROATIA
 • 1. DARIO GLUHINIĆ - Kumite - Juniori 16,17 g.+76 (J5)

STUDENT

  CROATIA
 • 1. IVANA BOROMISA - Kumite - Seniorke 18+ g.-68 (M4)

Tempo

  CROATIA
 • 1. DARIO GRUDEN - Kumite - Kadeti 14,15 g. -70 (G4)

TEMPO

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ARMIN MUJANOVIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -36 (E1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. BENJAMIN BIBERKIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -45 (E3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. DINO IMŠIROVIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -57 (G2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. DINO IMŠIROVIĆ - Kumite - Juniori 16,17 g.-55 (J1)

Tigar Sisak

  CROATIA
 • 1. EMA KARDAŠ - Kumite - Juniorke 16,17 g.+59 (K4)
 • CROATIA
 • 2. KORINA KLARIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. -45 (F2)
 • CROATIA
 • 3. NIKOLINA GOLOMBOŠ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)
 • CROATIA
 • 4. ROKO DUMBOVIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (G1)
 • CROATIA
 • 5. TIA ŠKRLJAC - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (H2)

Travnik GS-TMT

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ADNA ZUKIC - Kumite - Učenice 10.11 g. -32 (D1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. AHMED DURAKOVIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -42 (C4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. AHMED SMAJLOVIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -46 (C5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. AHMED SOFTIC - Kumite - Kadeti 14,15 g. -63 (G3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. AJNA MEMIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. -36 (D2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. ALI ARNAUTOVI - Kumite - Učenici 10,11 g. -38 (C3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 7. ALI ARNAUTOVI - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -36 (E1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 8. ALIJA MAHALBAŠIC - Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (G1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 9. AMEL DELIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -46 (C5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 10. BAKIR GRABUS - Kumite - Juniori 16,17 g.-61 (J2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 11. BEKIR GRABUS - Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (G1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 12. DJANA TRBOVIC - Kumite - Učenice 10.11 g. -32 (D1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 13. ENIS MEMIC - Kumite - Kadeti 14,15 g. +70 (G5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 14. HARUN MAHALBAŠIC - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -45 (E3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 15. IMLA SARAJČIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 16. KENAN ŠILJAK - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -45 (E3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 17. KERIM JAŠAREVIC - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -45 (E3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 18. LAMIJA ČAJIĆ - Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -28 (B1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 19. LEJLA ŠILJAK - Kumite - Učenice 10.11 g. -32 (D1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 20. NEJRA ZUKIC - Kumite - Učenice 10.11 g. -32 (D1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 21. RIJAD ULEMIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (G1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 22. SALIH HALILOVIC - Kumite - Kadeti 14,15 g. +70 (G5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 23. SULEJMAM ŠABANOVIC - Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (G1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 24. ZAHRA ARNAUTOVIC - Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -28 (B1)

TUŠKANAC

  CROATIA
 • 1. ANAMARIJA RAVLIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)
 • CROATIA
 • 2. DORA ŽUGČIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)
 • CROATIA
 • 3. LUKA TOMLJANOVIĆ - Kumite - Juniori 16,17 g.-68 (J3)

VELIKA GORICA

  CROATIA
 • 1. DOMINIK KUČAN - Kumite - Juniori 16,17 g.-68 (J3)
 • CROATIA
 • 2. EMA NOVAK - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (H2)
 • CROATIA
 • 3. IVAN IVELJ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (G1)
 • CROATIA
 • 4. LANA SMOLČIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (H2)
 • CROATIA
 • 5. PATRIK MACUKIĆ - Kumite - Juniori 16,17 g.-76 (J4)

VINKOVCI

  CROATIA
 • 1. ANA ROZIĆ - Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -36 (B3)
 • CROATIA
 • 2. FILIP GELJIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -38 (C3)
 • CROATIA
 • 3. FILIP PERIŠA - Kumite - Učenici 10,11 g. -34 (C2)
 • CROATIA
 • 4. IVAN JURIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -30 (C1)
 • CROATIA
 • 5. IVAN SLAVIČEK - Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -26 (A1)
 • CROATIA
 • 6. IVANA SLAVIČEK - Kumite - Seniorke 18+ g.-55 (M2)
 • CROATIA
 • 7. IVANO DŽIJAN - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -48 (E4)
 • CROATIA
 • 8. JAKOV ŠEBALJ - Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. +38 (A5)
 • CROATIA
 • 9. JOSIP SLAVIČEK - Kumite - Kadeti 14,15 g. -57 (G2)
 • CROATIA
 • 10. JOSIP SLAVIČEK - Kumite - Juniori 16,17 g.-55 (J1)
 • CROATIA
 • 11. LUCIJA MARTINOVIĆ - Kumite - Učenice 10.11 g. +44 (D5)
 • CROATIA
 • 12. MARKO MARTINOVIĆ - Kumite - Mlađi učenici 8,9 g. -30 (A2)
 • CROATIA
 • 13. MARKO MARTINOVIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -30 (C1)
 • CROATIA
 • 14. MISLAV ILIČIĆ - Kumite - Učenici 10,11 g. -38 (C3)
 • CROATIA
 • 15. NIKA DŽIJAN - Kumite - Juniorke 16,17 g.+59 (K4)
 • CROATIA
 • 16. SARA HASEL - Kumite - Mlađe učenice 8,9 g. -36 (B3)

Virovitica

  CROATIA
 • 1. ANDREJ MRKŠA - Kumite - Seniori 18+ g.-75 (L3)
 • CROATIA
 • 2. CHRIS MALČEC - Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (G1)
 • CROATIA
 • 3. MAJA KOZLINGER - Kumite - Juniorke 16,17 g.-53 (K2)
 • CROATIA
 • 4. MIHAEL ŠTEFOVIĆ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -63 (G3)
 • CROATIA
 • 5. MONIKA BUBNJIĆ - Kumite - Seniorke 18+ g.-61 (M3)
 • CROATIA
 • 6. NIKOLA GONDI - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. +57 (E7)
 • CROATIA
 • 7. PAVLE RADENIĆ - Kumite - Juniori 16,17 g.+76 (J5)

Vukovar`91

  CROATIA
 • 1. ASJA ŠTALMAJER - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (H2)
 • CROATIA
 • 2. DAVID BOBAN - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -52 (E5)
 • CROATIA
 • 3. DOMAGOJ PUĐA - Kumite - Juniori 16,17 g.+76 (J5)
 • CROATIA
 • 4. KARLA MOLNAR - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. -54 (H2)
 • CROATIA
 • 5. KARLO ALERIĆ - Kumite - Seniori 18+ g.-84 (L4)
 • CROATIA
 • 6. SEBASTIJAN STANEK - Kumite - Juniori 16,17 g.-55 (J1)
 • CROATIA
 • 7. TIBOR VASKRSIĆ - Kumite - Mlađi kadeti 12,13 g. -52 (E5)
 • CROATIA
 • 8. TOMISLAV PILJAŠ - Kumite - Kadeti 14,15 g. -52 (G1)

ZAMET

  CROATIA
 • 1. FILIP RAMIĆ - Kumite - Juniori 16,17 g.-76 (J4)
 • CROATIA
 • 2. KATARINA RAMIĆ - Kumite - Mlađe kadetkinje 12,13 g. +55 (F5)
 • CROATIA
 • 3. KATARINA RAMIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)
 • CROATIA
 • 4. KRISTIAN LAKIĆ - Kumite - Juniori 16,17 g.-68 (J3)
 • CROATIA
 • 5. LOVRO LENAC - Kumite - Kadeti 14,15 g. +70 (G5)
 • CROATIA
 • 6. LOVRO LENAC - Kumite - Juniori 16,17 g.-76 (J4)
 • CROATIA
 • 7. TARIK ŽIŽAK - Kumite - Juniori 16,17 g.-61 (J2)
 • CROATIA
 • 8. TONKA MIJALJEVIĆ - Kumite - Kadetkinje 14,15 g. +54 (H3)
 • CROATIA
 • 9. TONKA MIJALJEVIĆ - Kumite - Juniorke 16,17 g.-59 (K3)
KATA (191)

"SLAVKO KRIVSKI-TERMAL" DARUVAR

  CROATIA
 • 1. ANJA RADULOVIĆ - Kata - Kadetkinje (P5)
 • CROATIA
 • 2. ANJA RADULOVIĆ - Kata - Juniorke (P6)
 • CROATIA
 • 3. KRISTIJANA POPOVIĆ - Kata - Kadetkinje (P5)
 • CROATIA
 • 4. LENA BRLETIĆ - Kata - Mlađe kadetkinje (P4)
 • CROATIA
 • 5. LUCIJA VARAT - Kata - Mlađe kadetkinje (P4)
 • CROATIA
 • 6. PATRIK VACKA - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (bij/žut) (R1)
 • CROATIA
 • 7. STEFAN RADULOVIĆ - Kata - Učenici (nar/zel) (R4)

BELI MANASTIR 98

  CROATIA
 • 1. ANTONIO GERDEŠIĆ - Kata - Kadeti (O5)
 • CROATIA
 • 2. ANTONIO GERDEŠIĆ - Kata - Juniori (O6)
 • CROATIA
 • 3. DOROTEA LEMUND - Kata - Mlađe kadetkinje (P4)
 • CROATIA
 • 4. DOROTEA LEMUND - Kata - Kadetkinje (P5)
 • CROATIA
 • 5. GABRIJEL PETROV - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (bij/žut) (R1)
 • CROATIA
 • 6. GABRIJEL PETROV - Kata - Učenici (bij/žut) (R3)
 • CROATIA
 • 7. LEONA KRIŽAJ - Kata - Učenice (nar/zel) (S4)
 • CROATIA
 • 8. MARTA JAKOBFI - Kata - Učenice (P3)
 • CROATIA
 • 9. MARTA JAKOBFI - Kata - Učenice (nar/zel) (S4)
 • CROATIA
 • 10. MATEJ TADIJANOV - Kata - Kadeti (O5)
 • CROATIA
 • 11. OZREN MALINIĆ - Kata - Kadeti (O5)
 • CROATIA
 • 12. OZREN MALINIĆ - Kata - Juniori (O6)

CAZIN

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. EDIN SEDIĆ - Kata - Cicibani (6,7 g.) (O1)

CROATIA

  CROATIA
 • 1. FILIP RADAŠ - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (nar/zel) (R2)
 • CROATIA
 • 2. LOVRE GRUBIŠIĆ - Kata - Mlađi kadeti (O4)
 • CROATIA
 • 3. LOVRO PRIMORAC - Kata - Učenici (nar/zel) (R4)
 • CROATIA
 • 4. LUKA MIHAJLOVIĆ - Kata - Učenici (nar/zel) (R4)
 • CROATIA
 • 5. MATEJ BRADIĆ - Kata - Seniori (O7)
 • CROATIA
 • 6. MATEO METER - Kata - Juniori (O6)
 • CROATIA
 • 7. MAURO JELEKOVIĆ - Kata - Učenici (bij/žut) (R3)
 • CROATIA
 • 8. NIKO STANIĆ - Kata - Cicibani (6,7 g.) (b/ž)
 • CROATIA
 • 9. ROKO MARKOVIĆ - Kata - Učenici (nar/zel) (R4)

ĐAKOVO

  CROATIA
 • 1. ARVENA JAKŠINIĆ - Kata - Učenice (bij/žut) (S3)
 • CROATIA
 • 2. DONATELLA SERTIĆ - Kata - Cicibanke (6,7 g.) (b/ž)
 • CROATIA
 • 3. INGA PROFUSEK - Kata - Cicibanke (6,7 g.) (b/ž)
 • CROATIA
 • 4. MARIJA MUTAVĐIĆ - DUVNJAK - Kata - Cicibanke (6,7 g.) (b/ž)
 • CROATIA
 • 5. RUŽA JACKANIĆ - Kata - Učenice (bij/žut) (S3)
 • CROATIA
 • 6. TENA KIRCHMAYER - Kata - Mlađe kadetkinje (P4)

Hrvatski Sokol

  CROATIA
 • 1. EMA ALŠIĆ - Kata - Mlađe učenice 8,9 g. (P2)
 • CROATIA
 • 2. EMA ALŠIĆ - Kata - Učenice (nar/zel) (S4)
 • CROATIA
 • 3. FRAN SELIGMAN - Kata - Učenici (O3)
 • CROATIA
 • 4. FRAN SELIGMAN - Kata - Mlađi kadeti (O4)
 • CROATIA
 • 5. KATIA ŠEGAVČIĆ - Kata - Mlađe kadetkinje (P4)
 • CROATIA
 • 6. KATIA ŠEGAVČIĆ - Kata - Kadetkinje (P5)

ICTUS

  CROATIA
 • 1. ANTEA KRALJEVIĆ - Kata - Učenice (P3)
 • CROATIA
 • 2. DAMIR ĆULUBRK - Kata - Učenici (O3)
 • CROATIA
 • 3. DOMINIK BRIŠEVAC - Kata - Učenici (nar/zel) (R4)
 • CROATIA
 • 4. ELENA MARUNČEK - Kata - Učenice (nar/zel) (S4)
 • CROATIA
 • 5. FRANJO KRIŽANAC - Kata - Učenici (nar/zel) (R4)
 • CROATIA
 • 6. KATJA BOŠNJAK - Kata - Učenice (bij/žut) (S3)
 • CROATIA
 • 7. KLARA TUNJIĆ - Kata - Učenice (nar/zel) (S4)
 • CROATIA
 • 8. LEON BOŠNJAK - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (bij/žut) (R1)
 • CROATIA
 • 9. LEON BOŠNJAK - Kata - Cicibani (6,7 g.) (b/ž)
 • CROATIA
 • 10. MARIJA CINDRIĆ - Kata - Učenice (nar/zel) (S4)
 • CROATIA
 • 11. TRICIA VUJEVA - Kata - Učenice (P3)

Ipon Vitez

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ENIS MEHIĆ - Kata - Kadeti (O5)

JION PEB BIHAĆ

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. IMANA DURDŽIĆ - Kata - Mlađe kadetkinje (P4)

Karate klub Esseker

  CROATIA
 • 1. LARA GUDELJ - Kata - Učenice (P3)

Karate savez Tuzlanskog kantona

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ADI IKOVIĆ - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (nar/zel) (R2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. AJLA MEŠKOVIĆ - Kata - Mlađe kadetkinje (P4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. ALAN SULJIĆ - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (O2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. ARSLAN TARIK DŽAKA - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (bij/žut) (R1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. DŽENITA HASIĆ - Kata - Učenice (P3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. EJLA DORIĆ - Kata - Učenice (P3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 7. ELMEDIN MEHANOVIĆ - Kata - Mlađi kadeti (O4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 8. HANA DURANOVIĆ - Kata - Učenice (P3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 9. JUSUF MEŠKOVĆ - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (O2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 10. LAMIJA SOFTIĆ - Kata - Učenice (P3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 11. MAJA JAHIĆ - Kata - Mlađe kadetkinje (P4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 12. MERIMA BRKOVIĆ - Kata - Učenice (P3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 13. MERIMA REDŽIĆ - Kata - Učenice (bij/žut) (S3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 14. NAIDA TRAKIĆ - Kata - Učenice (nar/zel) (S4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 15. NEJLA KUSTURICA - Kata - Učenice (nar/zel) (S4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 16. SAMI KUSTURICA - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (nar/zel) (R2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 17. SARA DRAGIČEVIĆ - Kata - Mlađe učenice 8,9 g. (nar/zel) (S2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 18. SELMA MUJIĆ - Kata - Kadetkinje (P5)

karate savez Ze Do kantona

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. ADIN HOROZOVIĆ - Kata - Cicibani (6,7 g.) (b/ž)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. ADNA KARAHASANOVIĆ - Kata - Učenice (P3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 3. ADNA SELIMOVIĆ - Kata - Učenice (P3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 4. AHMED HOROZOVIĆ - Kata - Učenici (bij/žut) (R3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 5. AJNA ALIČKOVIĆ - Kata - Kadetkinje (P5)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 6. AJNA HODŽIĆ - Kata - Mlađe kadetkinje (P4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 7. ALINA ĐERZIĆ - Kata - Učenice (nar/zel) (S4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 8. ALMA BEČAREVIĆ - Kata - Juniorke (P6)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 9. AMNA ĐERZIĆ - Kata - Cicibanke (6,7 g.) (P1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 10. BERINA ZAJIMOVIĆ - Kata - Cicibanke (6,7 g.) (P1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 11. DAVID PAVLOVIĆ - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (O2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 12. EMINA BAJRIĆ - Kata - Mlađe učenice 8,9 g. (P2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 13. EMINA BAJRIĆ - Kata - Učenice (nar/zel) (S4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 14. ENVER IMAMOVIĆ - Kata - Mlađi kadeti (O4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 15. FARIS KARAHASANOVIĆ - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (O2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 16. FARIS KARAHASANOVIĆ - Kata - Učenici (bij/žut) (R3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 17. ISMAJL KALABIĆ - Kata - Učenici (nar/zel) (R4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 18. IVA PAVLOVIĆ - Kata - Učenice (P3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 19. JASMINA ČAHTAREVIĆ - Kata - Učenice (nar/zel) (S4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 20. JELENA TOMIĆ - Kata - Mlađe učenice 8,9 g. (P2)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 21. LEJLA ALIČIĆ - Kata - Učenice (nar/zel) (S4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 22. LEJLA BEGIĆ - Kata - Seniorke (P7)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 23. LEJLA BEGOVIĆ - Kata - Mlađe kadetkinje (P4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 24. NEJLA TUKIĆ - Kata - Učenice (nar/zel) (S4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 25. SARA BULAJIĆ - Kata - Mlađe kadetkinje (P4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 26. SARA HANTALOVIĆ - Kata - Mlađe kadetkinje (P4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 27. SEMINA KELEŠTURA - Kata - Juniorke (P6)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 28. SEMINA KELEŠTURA - Kata - Seniorke (P7)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 29. SUMEJA HELDOVAC - Kata - Mlađe kadetkinje (P4)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 30. TARA HAĆIMIĆ - Kata - Cicibanke (6,7 g.) (b/ž)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 31. VEDAD VELAGIĆ - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (nar/zel) (R2)

KK SISAK

  CROATIA
 • 1. ADEM KEKIĆ - Kata - Učenici (nar/zel) (R4)
 • CROATIA
 • 2. HRVOJE ROŽIĆ - Kata - Seniori (O7)
 • CROATIA
 • 3. LEONA KNEŽEVIĆ - Kata - Učenice (P3)

KK VITEZ

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. DAVID VUK - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (bij/žut) (R1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. DOMAGOJ VUK - Kata - Učenici (nar/zel) (R4)

Lev

  SLOVENIA
 • 1. JANEZ MERC - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (O2)

Max Ivankovo

  CROATIA
 • 1. EMANUELA IVANKO - Kata - Učenice (bij/žut) (S3)
 • CROATIA
 • 2. FILIP ŽGELA - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (bij/žut) (R1)
 • CROATIA
 • 3. GABRIEL KLEN - Kata - Učenici (nar/zel) (R4)
 • CROATIA
 • 4. IVA KOCKAREVIĆ - Kata - Mlađe učenice 8,9 g. (bij/žut) (S1)
 • CROATIA
 • 5. LARA ŽGELA - Kata - Mlađe učenice 8,9 g. (nar/zel) (S2)
 • CROATIA
 • 6. LUKA ŽGELA - Kata - Učenici (nar/zel) (R4)
 • CROATIA
 • 7. PETAR BARIŠIĆ - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (nar/zel) (R2)

Međimurje

  CROATIA
 • 1. ABEL ĐURĐEK - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (O2)
 • CROATIA
 • 2. ABEL ĐURĐEK - Kata - Učenici (O3)
 • CROATIA
 • 3. BENEDIKT ĐURĐEK - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (bij/žut) (R1)
 • CROATIA
 • 4. BENEDIKT ĐURĐEK - Kata - Učenici (O3)

Nova Gradiška

  CROATIA
 • 1. ELORA JURASOVIĆ - Kata - Cicibanke (6,7 g.) (b/ž)
 • CROATIA
 • 2. FRANO LOVRIĆ - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (O2)
 • CROATIA
 • 3. IVANA IVŠIĆ - Kata - Cicibanke (6,7 g.) (b/ž)
 • CROATIA
 • 4. LANA KRILJ - Kata - Učenice (nar/zel) (S4)
 • CROATIA
 • 5. LANA POTURICA - Kata - Mlađe kadetkinje (P4)
 • CROATIA
 • 6. ROKO SAMAC - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (O2)
 • CROATIA
 • 7. SEBASTIAN VUKOVIĆ - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (nar/zel) (R2)

NOVO MESTO

  SLOVENIA
 • 1. AJLA ĆURIĆ - Kata - Juniorke (P6)
 • SLOVENIA
 • 2. ALJOŠA KRAMAR - Kata - Seniori (O7)
 • SLOVENIA
 • 3. EMA KRAŠNA - Kata - Učenice (bij/žut) (S3)
 • SLOVENIA
 • 4. ESTER HORN - Kata - Učenice (P3)
 • SLOVENIA
 • 5. JAKOB KRAŠNA - Kata - Cicibani (6,7 g.) (b/ž)
 • SLOVENIA
 • 6. LILI KRAMAR - Kata - Mlađe učenice 8,9 g. (nar/zel) (S2)
 • SLOVENIA
 • 7. LORENA HORN - Kata - Cicibanke (6,7 g.) (P1)
 • SLOVENIA
 • 8. MICHEL HORN - Kata - Juniori (O6)
 • SLOVENIA
 • 9. VILI KRAMAR - Kata - Cicibani (6,7 g.) (O1)

Osijek

  CROATIA
 • 1. LAV FILIP TEŠIJA - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (O2)
 • CROATIA
 • 2. LAV FILIP TEŠIJA - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (nar/zel) (R2)
 • CROATIA
 • 3. TIA PULJEK - Kata - Cicibanke (6,7 g.) (P1)

Shihan

  CROATIA
 • 1. IVAN BULJAN - Kata - Mlađi kadeti (O4)
 • CROATIA
 • 2. IVAN BULJAN - Kata - Kadeti (O5)
 • CROATIA
 • 3. KARLO JURIČIĆ - Kata - Učenici (bij/žut) (R3)
 • CROATIA
 • 4. LANA ĐORDIĆ - Kata - Mlađe kadetkinje (P4)
 • CROATIA
 • 5. LANA ĐORDIĆ - Kata - Kadetkinje (P5)
 • CROATIA
 • 6. LARA JURIČIĆ - Kata - Mlađe učenice 8,9 g. (bij/žut) (S1)
 • CROATIA
 • 7. MARČELINA MUSTAPIĆ - Kata - Mlađe učenice 8,9 g. (bij/žut) (S1)
 • CROATIA
 • 8. NADE GABRIŠEK - Kata - Mlađe učenice 8,9 g. (bij/žut) (S1)
 • CROATIA
 • 9. TARA ZORMANIĆ - Kata - Učenice (bij/žut) (S3)
 • CROATIA
 • 10. TEA BULJAN - Kata - Kadetkinje (P5)
 • CROATIA
 • 11. TEA BULJAN - Kata - Juniorke (P6)

Slavonski Brod

  CROATIA
 • 1. ADRIJAN JAGNJIĆ - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (nar/zel) (R2)
 • CROATIA
 • 2. ANA LUJIĆ - Kata - Mlađe kadetkinje (P4)
 • CROATIA
 • 3. ANA LUJIĆ - Kata - Kadetkinje (P5)
 • CROATIA
 • 4. DANI AVDAGIĆ - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (nar/zel) (R2)
 • CROATIA
 • 5. DORA HAS - Kata - Učenice (P3)
 • CROATIA
 • 6. DORA HAS - Kata - Mlađe kadetkinje (P4)
 • CROATIA
 • 7. EVA FIŠER - Kata - Mlađe učenice 8,9 g. (nar/zel) (S2)
 • CROATIA
 • 8. EVA FIŠER - Kata - Učenice (nar/zel) (S4)
 • CROATIA
 • 9. GABRIEL SAJFERT - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (nar/zel) (R2)
 • CROATIA
 • 10. GITA TURČINOVIĆ - Kata - Mlađe učenice 8,9 g. (nar/zel) (S2)
 • CROATIA
 • 11. GITA TURČINOVIĆ - Kata - Učenice (nar/zel) (S4)
 • CROATIA
 • 12. HELENA GAŠIĆ - Kata - Mlađe učenice 8,9 g. (nar/zel) (S2)
 • CROATIA
 • 13. HELENA GAŠIĆ - Kata - Učenice (nar/zel) (S4)
 • CROATIA
 • 14. KARLA JURIĆ - Kata - Mlađe kadetkinje (P4)
 • CROATIA
 • 15. KARLA JURIĆ - Kata - Kadetkinje (P5)
 • CROATIA
 • 16. LEO LAMEŠIĆ - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (nar/zel) (R2)
 • CROATIA
 • 17. LUKAS FULANOVIĆ - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (bij/žut) (R1)
 • CROATIA
 • 18. LUKAS FULANOVIĆ - Kata - Učenici (bij/žut) (R3)
 • CROATIA
 • 19. MARIA LEONA EĆIMOVIĆ - Kata - Mlađe učenice 8,9 g. (nar/zel) (S2)
 • CROATIA
 • 20. MARIA LEONA EĆIMOVIĆ - Kata - Učenice (bij/žut) (S3)
 • CROATIA
 • 21. MATEA EĆIMOVIĆ - Kata - Juniorke (P6)
 • CROATIA
 • 22. MATEA EĆIMOVIĆ - Kata - Seniorke (P7)
 • CROATIA
 • 23. MIHAEL EĆIMOVIĆ - Kata - Seniori (O7)
 • CROATIA
 • 24. NIKO KOVAČEVIĆ - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (nar/zel) (R2)
 • CROATIA
 • 25. NIKO KOVAČEVIĆ - Kata - Učenici (bij/žut) (R3)
 • CROATIA
 • 26. ROKO KRIŽANOVIĆ - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (nar/zel) (R2)
 • CROATIA
 • 27. ROKO KRIŽANOVIĆ - Kata - Učenici (nar/zel) (R4)

Slovak National Team

  SLOVAKIA
 • 1. PATRIK KLACAN - Kata - Kadeti (O5)
 • SLOVAKIA
 • 2. VLADIMIR GALUEV - Kata - Učenici (O3)
 • SLOVAKIA
 • 3. VLADIMIR GALUEV - Kata - Učenici (nar/zel) (R4)
 • SLOVAKIA
 • 4. VLADIMIR GALUEV - Kata - Mlađi kadeti (O4)

Tempo

  CROATIA
 • 1. MARIO BOROJEVIĆ - Kata - Juniori (O6)

TEMPO

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. AJNUR IBRAHIMOVIĆ - Kata - Cicibani (6,7 g.) (O1)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. MALIK SULJKANOVIĆ - Kata - Mlađi učenici 8,9 g. (O2)

Travnik GS-TMT

  BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 1. LEJLA ŠILJAK - Kata - Učenice (P3)
 • BOSNIA AND HERZEGOVINA
 • 2. ZAHRA ARNAUTOVIC - Kata - Mlađe učenice 8,9 g. (P2)

Vukovar`91

  CROATIA
 • 1. ALEN RUBČIĆ - Kata - Seniori (O7)
 • CROATIA
 • 2. EMA TOMIĆ - Kata - Učenice (P3)
 • CROATIA
 • 3. ILAJ MACURA - Kata - Kadeti (O5)
 • CROATIA
 • 4. KARLO JUKIĆ - Kata - Kadeti (O5)
KATA DISABLED COMPETITORS (14)

ALFA

  CROATIA
 • 1. STIPE BARIĆ - Intelektualne poteškoće (m) -T2 (-16)
 • CROATIA
 • 2. STIPE BARIĆ - Intelektualne poteškoće (m) -V2 (+16)
 • CROATIA
 • 3. TOMA MATIJEVIĆ - Intelektualne poteškoće (m) -V2 (+16)

ĐAKOVO

  CROATIA
 • 1. VEDRAN MAŠIĆ - Intelektualne poteškoće (m) -V2 (+16)

Hercegovina-Zagreb

  CROATIA
 • 1. ELLA HALILOVIĆ - Intelektualne poteškoće (ž) -U2 (-16)
 • CROATIA
 • 2. LUKA MIHETEC - Intelektualne poteškoće (m) -V2 (+16)
 • CROATIA
 • 3. MATEJ KASALO - Intelektualne poteškoće (m) -T2 (-16)
 • CROATIA
 • 4. MATEJ MARTINOVIĆ - Intelektualne poteškoće (m) -V2 (+16)
 • CROATIA
 • 5. PAOLA BLATANČIĆ - Intelektualne poteškoće (ž) -Z2 (+16)
 • CROATIA
 • 6. ROK LEŠIĆ - Intelektualne poteškoće (m) -T2 (-16)
 • CROATIA
 • 7. SAŠA LEŠIĆ - Intelektualne poteškoće (m) -T2 (-16)
 • CROATIA
 • 8. TIMUR KRKALIĆ - Intelektualne poteškoće (m) -T2 (-16)
 • CROATIA
 • 9. VEDRAN BAHLEN - Intelektualne poteškoće (m) -T2 (-16)

Slavonski Brod

  CROATIA
 • 1. IVAN PERKOVIĆ - Slijepi i slabovidni (m) -T1 (-16)