Odabrano natjecanje: 27. Grand Prix Croatia

DISCIPLINE
 
UZRASTI
 
 
KATA PP (muški)

Osobe u inv. kolicima (muški) (PP1)

1. IVICA VUKOVIĆ, HRVATSKA PARA KARATE REPREZENTACIJA
2. SVEN BAUM, GERMAN KARATE FEDERATION

Osobe s ment. porem (muški) (PP2)

1. NIK SEJDIJI, MON CHI
2. STIPE BARIĆ, ALFA

Slabovidni i slijepi (muški) (PP3)

1. JASMIN ĆATIĆ, NOVIGRAD
2. BOJAN NEŠKOVIĆ, EVROPA

KATA PP (žene)

Osobe s ment. porem (žene) (PP5)

1. INES CVETIĆ, "CENTAR" VELIKA GORICA
2. DANIELA TOPIĆ, Ronin